ARYA MAITREYA, A FEHÉR YANG BUDDHA

ARYA MAITREYA, A FEHÉR YANG BUDDHA, a Tusita Paradicsomban várakozik ideje eljövetelére, hogy megkezdje tanítói munkáját a Saha világ Jambudvipa Földjén, vagyis a mi földünkön.
Eljövetelének idejét a különböző források más és más időkre teszik. A legközelebbi időpont kb. 2500 év lenne, a legtávolabbi pedig tíz millió év. Természetesen itt el kell tekintenünk a különböző New Ager profeciáktól, melyek szerint már meg is jelent, vagy a közeljövőben fog megjelenni. Ennek a "Maitreyának" semmi köze Arya Maitreyához, a FEHÉR YANG BUDDHÁ-hoz.
A FEHÉR YANG BUDDHA elnevezés Kínából származik. Shakyamuni Buddhát Vörös Yang Buddhának nevezték, mivel a vörös színű Amitabha emanációja volt, Arya Maitreya pedig a fehér színű Amogasiddhié.
Ezen túlmenően a Yang a pozitiv dolgok jele: Arya Maitreya a Dharmát kizárólag pozitív módon fogja interpretálni. Tantrákat például egyáltalán nem fog tanítani. Shakyamuni Buddhától annyiban fog különbözni, hogy a brahman varnában fog születni, és megvilágosodását egy Arjuna fa alatt fogja kinyilvánítani.
Tulajdonképpeni tanítói tevékenységét máris megkezdte: jelenleg Ő a Tiszta Föld legnagyobb tanítója a Saha világban, mivel Shakyamuni Buddhától erre megbízást kapott, ahogy ezt a Végtelen Élet Sutrája leírja. Ugyanakkor Ő Shakyamuni többi igaz tanításának őre is a Saha világban: mikor az icchantika Sunyavadinok a Buddha által alkalmazott methodológiai tanítást világnézetté ferdítették, Ő sietett az érző lények segítségére, és a Tusita Paradicsomban átadta az ún. Maitreya Öt Shastráját Aryasangának.
Ez az Öt Shastra a Sutralamkara, a Madhyanta-vibhanga, a Dharma-Dharmata-vibhanga, az Abhisamayalamkara, és az Uttaratantra.
Ez utóbbihoz járul egy kommentár, az Uttaratantra-vyakhya, melyet Aryasanga írt.
Az Uttaratantra, mely Ratnagotra-vibhaga néven is ismert, öt sutra interpretációját foglalja magába, melyek között ott van a Tathagatagarbha Sutra, valamint a Shrimala Devi Sutra is. Az Uttaratantra elnevezés arra utal, hogy ez a legmagasabbrendű buddhista tanítás, valamint, hogy ez a végső tan-periódusban közölt tanítás.
Az icchantika Sunyavadinok inkább az állítólagos első fokozatú bodhisattvára, Nagarjunára támaszkodtak továbbra is, mintsem Maitreyára, a Buddhára, és még Maitreya Buddha rágalmazásától sem riadtak vissza.
Így a tanítványaitól búcsúzó tibeti Milarepa (Mi-la Ras-pa) utolsó Doha-jában ezt mondja:

A nem-megnyilvánuló égi birodalomban
A megtévesztéshez értő tökéletes buddha
Egyfolytában a félrevezető értelmezett jelentést tanítja,
S ott nincs idő a végső jelentés realizációjára.
(In: Tibet Legnagyobb Jógija, ford. Dr. Hornok Sándor)

A "megtévesztéshez értő tökéletes buddha" itt nem más, mint Maitreya, a "félrevezető értelmezett jelentés" a Nitartha tanítása, vagyis az a tanítás, mely a Buddha szerint a Mahayana betetőzése és végső értelme.
A "végső jelentés" pedig a Sunyata tanítása lenne, vagyis az a tanítás, melyet a Buddha csak methodológiának szánt.
Bárki láthatja, hogy ez nem más, mint a Buddha eredeti tanításainak feje tetejére állítása és kifordítása : inverzió, viparya.
A Buddha ugyan a Mahaparinirvana Nama Mahayana Sutrában világosan és egyértelműen kijelentette, hogy minden előző Sutra a Mahaparinirvana Sutra érdekében lett elmondva, hogy az a Tan végső magyarázata (Uttaraottara) és az Ő kivánsága az, hogy a Tant eszerint értsük meg, ezek az icchantikák akkor is ragaszkodnak a Buddha által elitélt kicsavart tükör-dharmájukhoz, mely a Buddha szerint Marapapiyan dharma, a halál démonának félrevezető tanítása, uccheda-vada, mely végső megsemmisülést tanít.
Hsuan Hua, a Wei-Yang Iskola 9. Patriarkája szerint a Buddha-Dharma amikor lehanyatlott Indiában, átkerült Kínába. És valóban, ahogy ezt a buddhista egyház-történelemből tudjuk, a buddhista Satyatman (Igazi Én) tanításainak a legnagyobb védelmezői a kínaiak voltak.
A Liang Dynastia szerzetes Wu császára Bodhidharmát az üresség hamis módon való tanításáért űzte ki udvarából.
A buddhizmus pozitív tanításai elérték Thaiföldet is, ahol a Dhammakaya Mozgalomnak megszámlálhatatlanul sok híve van a Thai intelligencia köréből, éppen úgy mint az egyszerű emberek köréből.
A mozgalmat megalapító Tiszteletreméltó Phramonkolthepmuni (1884-1959) szerzetes a mindenkiben meglévő örök Buddha-természetet (Dhammakaya) tanította, és a Nirvanát mint az egyetlen pozitív állapotot írta le. Ez a Tanítás, valamint a tibeti Jonangpa kelet felé haladva elérte Amerikát is. Innen, útját tovább folytatva keletre, a Dhammakaya tanítása már elérkezett az Egyesült Emirátusokba (Dhubai, Kathar, stb.), sőt, Izraelbe is.
Ez a Pozitív Buddhizmus az igazi Buddha-Dharmát újra elhozó FEHÉR YANG BUDDHA előfutára, aki a hagyományok szerint a Nyugaton fog születni, és esetünkben ez a NYUGAT Európát jelenti.
1933-ban a Sanchi Nagy-Stupánál LAMA ANAGARIKA GOVINDA (Khams -sum Wangchuk) tanítójának, TOMO GHESE RINPOCHE-nek intenciói szerint, proklamálta az ÁRYA MAITREYA MANDALA MAHAYANA RENDNEK a megalapítását. A Rend tagjai megfogadták, hogy Maitreya Tiszta Földjén akarnak újraszületni, és mikor Maitreya ideje eljön, hogy földünkön szülessen, ők is itt fognak születni, mint tanítványai. A Rend Keleteurópai Tartományának székhelye Budapesten volt.
A Rend később letért erről az útról, és vajrayana renddé szerveződött, ami a tagok egyrésze számára - beleértve e sorok íróját is - nem volt elfogadható.
A Pozitiv Buddhizmus - ARYA MAITREYA TANITÁSAI - azonban már gyökeret vertek Amerikában is, semmi kétség, hogy Európába is eljutnak: Angliában egy nagy képviselője Dr. Tony Page, a Mahaparinirvana Mahayana Sutra első nyugati nyelvű kiadója, és német nyelvű fordítója és propagátora, akitől a Pozitív Buddhizmus elnevezés is származik.

NAMO MAITREYA BHAGAVAN !
Anraku