Anraku
A BUDDHISTA ELŐÍRÁSOK NÉLKÜL SARLATÁN

"A BUDDHISTA ELŐÍRÁSOK NÉLKÜL SARLATÁN." - Talán ez volt az első, amit a Tiszteletreméltó HSUAN-tól, a Nemes HUA-tól, mint Vinaya-mesteremtől megtanultam. Hogy buddhistának mondhassuk magunkat, valamilyen előirás-gyüjtemény követőjének kell lennünk.

A szabályok betartása jogokkal és kötelességekkel ruházza fel a szabály - birtokosokat.
Vannak ugyan menedéket kapott (és nem vett!) buddhisták is, de ezek inkább szimpatizánsoknak tekintendők. Mivel menedéket kaptak a Buddhától, Dharmától és Sanghától, nem fognak többé a Bhavacakra három alsó szektorában születni. (Poklok, Kísértetek , és az Állatok világa). Ez azonban nem zárja ki, hogy újra ne szülessenek az Asura-démonok világában.
A Pancashila, az Ötös Előírás követői képezik az előírás - birtokosok első csoportját. Mivel ezek határozottan a "követés" és "kerülés" Dharmájához tartják magukat (követik a jót, és kerülik a rosszat), csak az emberek és istenek világában születnek újra. (Természetesen, törekvésüknek, és igyekezetüknek megfelelő magasabb fokozatokat is elérhetnek). Mint Upasakák (férfi) vagy Upasikák, (nők) a Bhikshukkal és Bhikshunikkal együtt tagjai a Négyrétű Gyülekezetnek. Az Upasakák és Upasikák taníthatják a Dharmát, de menedék-mesterek a Bhikshunikkal együtt nem lehetnek.
Menedéket EGYEDÜL a Bhikshu-sangha tagjaitól lehet kérni, és kapni, ugyanez vonatkozik a Pancasila szabályainak átadására.
(Ezért nevetséges azt látni, amikor a Pancashila betartására képtelen világiak osztogatnak "menedéket").
A világi Bodhisattva közösség tagjai a szabályok követésében lényegében nem különböznek a szerzetesektől :az egyedüli kivétel, hogy a házasságban élő Bodhisattva nincs kötelezve a Brahmacarya betartására, csak ünnepekkor és bizonyos napokon. (Telehold, újhold).
Bodhisattva-sanghatit (átalvetőt) viselhetnek. Tíz Bodhisattva-parajika vonatkozik rájuk, melyeknek neve : fejlevágó dharma.
Míg az upasakák ha megszegik előírásaikat, azt bűnbánattal helyrehozhatják, és státusukat ezálltal megőrízhetik, a Bodhisattva Szabályokkal felruházottak esetében a bűnbánat nem elég a státus megőrzésére, az a parajika elkövetésével erre az életre elveszett.
(Érdekes, hogy csak négy szerzetesi, ezzel szemben tíz Bodhisattva parajika van.) A Bodhisattva Szabályokkal felruházottak lehetnek Upadhyayak, vagyis személyes és Szabály-átadó mesterek, továbbá Acaryák akik a Dharmát tanítják, továbbá mantra és Sutra-recitálásra tanítanak.
A Hiei-hegyen élő Tendai szerzetesek a Hinayana szerzetesi szabályokat elvetették, és csak az ötvennyolc előírásból álló Bodhisattva Szabályokat követték. Természetesen, a Brahmacarya betartása számukra kötelező volt.
Míg a szerzetesi fő principium a Brahmacarya, a Bodhisattva Szabály-birtokosok számára az Ahimsa a fő principium.
Az Ahimsa principiuma ellen való akár csak szóbeli nyilatkozás is parajika bűn.
Jelenleg számtalan olyan "tanító" szaladgál a világban, aki "menedéket", Ötös Szabályt, "Bodhisattva Fogadalmat" osztogat, dacára annak, hogy az Ötös Szabályt sem képes betartani. Ez a Kaliyuga kísérő jelensége.
Ezért mindazok, akik a valódi, igazszívű Szabály-átadó mesterektől távol élnek, jobban teszik, ha a Szabályokat maguk veszik föl.
Úgy a Pancashila, mint a Bodhisattva Szabályok esetében lehetőség van erre. Meg kell fogadniuk a Buddha előtt a Szabályok követését, és várniuk kell a jelre, hogy a Buddha elfogadta őket. Ennek különböző jelei vannak: a Buddha álmukban megérinti fejüket, vagy szól hozzájuk, füstölő, vagy virág-illatot éreznek, stb.
A szabályok letételét így mindennap meg kell ismételni, mindaddig, míg a fenti jeleket nem tapasztalják.
Ezután Shakyamuni Buddhát kell menedék-, v. Szabály-átadó Mesterüknek tekinteniük.

NAMO AMITABHA !
Anraku
(a Nembutsu világi szerzetese)