Anraku
A Kofoku-Ji Petíció

(Honen ellenségei, a Kofoku-Ji Templom szerzetesei 1205-ben petícióban fordultak Gotoba excsászárhoz, - ki bár lemondott, de a tényleges hatalmat a kezében tartotta - hogy tiltsa be Honen tanításait. E Petíció pontjai alapján kezdődött meg a Nembutsu és tanítóinak üldözése. A Petició szerzője Gedatsu-bo Jokei.)

1. Új szekta alapításának eretneksége.
Honen császári engedély nélkül alapította meg saját Tiszta Föld szektáját. A szektának nincs törvényes Tiszta Föld leszármazási vonala.

(Honen korában a császári és a buddhista egyházi hatalom egymástól elválaszthatatlan volt, az egyházi hierarchia minden fokozata egy világi hierarchia-fokozatnak (rangosztálynak) felelt meg. Az egyházi hierarchia élén császári hercegek álltak. Ebben a helyzetben egy új szekta alapítása valóban engedélyhez volt kötve. A törvényes Tiszta Föld leszármazási vonal a mester-tanítvány közötti személyes kapcsolatot jelentené, de ennek hiánya sohasem jelentette a tanítási vonal megkérdőjelezését. A Zen és a Vajrayana leszármazási vonalai fikcióknál nem egyebek. A tanítás átvétele a Mahayana nagy Acaryái esetében is, akár álomban, v. meditációban történtek. Honen is így vette át a tanítást Shan Tao-tól.

2.  Egy új mandala megalkotásának eretneksége.
Honen követői egy mandala-képet alkottak, melyen a fénysugarak amelyek Amida Buddhából áradnak, körülfogják azokat, akik az exkluzív Nembutsut követik, de azokat nem, akik más gyakorlatok követői.

(Ez a mandala valószínüleg a "Kwangyo Mandara" mintájára készült. Mint ahogy a Shingon két nagy mandalája (jap.:mandara) a szekta tanítását fejezte ki, úgy fejezte ki a Honen követői által készített mandala is a Jodo tanítását).

3.  Shakyamuni megvetésének eretneksége.
Honen és követői elfelejtették az eredeti tanítót, Shakyamuni Buddhát, aki a Tiszta Föld Sutráit eredetileg tanította, aki az embereket Amida Buddháról és a Tiszta Földön való születésről tanította.

(Ez a pont a Senchakushu 2. fejezetében írottak ellen irányul, melyben Honen csak az Amidával kapcsolatos gyakorlatokat ismeri el.)

4. A többrétű gyakorlatokat és a jócselekedetek gyakorlatát elvető eretnekség.
Az exkluziv Nembutsu követői minden más gyakorlatot elvetnek, mint "kevert gyakorlat"-ot.

(A Nembutsu egyes követői azt állították, hogy a Lótusz Sutra követése a pokolba vezető út, szobrok és stupák készítése pedig megvetésre méltó cselekedet. Honen a Senchakushu 3. fejezetében Shan Tao-t idézte, aki a más szekták követőit "rablóbandának" nevezte, akik az embereket a Tiszta Földön való születéstől megfosztják. Ezt a Mahayana elleni támadásnak értelmezték, és a szekták közötti békebontásnak.)

5. A szent Kamik semmibevevésének eretneksége.
Honen követői azt állítják, hogy azok, akik a Kamikat tisztelik, és szentélyeiket látogatják, a pokolba kerülnek.

6. A Tiszta Földdel kapcsolatos tudatlanságból származó eretnekség.
A Meditációs Sutrában nem csak a Nembutsu gyakorlata van megnevezve ami a Tiszta Földre vezet, hanem az előírások betartása, a meditáció és a bölcsesség is. Hogy csak a Nembutsu vezet ilyen születésre, az nem más, mint félreértés.

7. A Nembutsu félreértésének eretneksége.
A recitált Nembutsu amit Honen követői gyakorolnak, tulajdonképpen a Nembutsu legalacsonyabb formája, a kontemplatív Nembutsu sokkal magasabb rendű.

(Honen a recitált Nembutsuról nem állította, hogy az magasabbrendű lenne, csak azt, hogy az emberek többsége számára ez könnyebben gyakorolható. Honen a Nembutsu recitálásával elérte a Nembutsu Samadhit (Nembutsu Zammai) amely nem más, mint a kontemplativ Nembutsu legmagasabb állapota. A Nembutsu Samadhiban tapasztaltak inspirálták a Sanmai-hottokuki megírására, és ezek a tapasztalatok vezették, mikor a Senchakushu-t megírta.

8. Más buddhisták gyakorlatait támadó eretnekség.
Az előírások betartásának szoteriológiai hatékonyságát tagadva, azt állítva hogy aki hisz az rossz cselekedeteket is elkövethet büntetés nélkül, az exkluziv Nembutsu követői lerombolják a buddhista tanításokat.

(Honen azt tanította ugyan, hogy a húsevés, szeszesital-fogyasztás, szerencsejáték és egyéb tilalmak megszegése nem jelenti azt, hogy az illető nem születhet a Tiszta Földön, ugyanakkor sohasem bátorította az ilyen viselkedést. Úgy érezte hogy ha Amida a 18. fogadalomban (Hongwan) Nevének tízszeri recitációjához kötötte a Tiszta Földön való születést, akkor neki nincs joga még különböző feltételeket szabni.
"...a Buddha szívében az a mély vágy él, hogy betartsd a Tíz Nagyobb (Bodhisattva) Előírást, ha Szent Nevét tízszer kimondod; hogy megtartod a Negyvennyolc Kisebb (Bodhisattva) Előírást, amíg Negyvennyolc Fogadalmára támaszkodsz." - mondja Honen.)

9. Az ország rendjét felforgató eretnekség.
A buddhista törvény és a császári törvény egymást kölcsönösen támogatják. Aláaknázva a Tendai, Hosso és a Shingon valamint a nyolc szektához tartozó többi iskolákat, az exkluzív Nembutsu követői az állam jólétét fenyegetik.

(Honen követői nem ismerték el a buddhista egyházi hierarchiát, következésképp az ahhoz szorosan kapcsolódó világit sem, továbbá azt tanították, hogy ha valaki nem fizet földbérletet, attól még bejuthat a Tiszta Földre. A hivatalos szekták a hierarchia, és a világi kötelezettségek teljesítésének alapján álltak).

Ford. és jegyzetek:
Anraku
a Nembutsu világi szerzetese