A NEMBUTSU HÁROM SZINTJE A JODO SHU-BAN

ELSŐ SZINT: A BÖLCSEK ÚTJÁNAK ELVETÉSE.

A Buddhista Tanítás két részre osztása:

1.A Bölcsek Útja (Shodomon)
2. A Tiszta Föld Útja (Jodomon)

Az első az "önerő" útja (Jiriki), a második a mások segítségével járt út (Tariki). Az elsőben a cél megvilágosodást érni el még ebben az életben, a másodikban születést érni el (Ojo) a Tiszta Földön. Honen elveti az "elsőket", és követni ajánlja a "másodikakat".


MÁSODIK SZINT: A "KEVERT GYAKORLATOK" ELVETÉSE.

A kiválasztás folytatódik. Honen elveti a különböző tiszta földekre vezető gyakorlatokat, amelyek a "Kevert Gyakorlatok" (Zogyo), és a "Helyes Gyakorlatokat" (Shogyo) ajánlja, melyek Amida Tiszta Földjével kapcsolatosak. A Shogyo gyakorlatai a következők:

1.Olvasni és recitálni a Sutrákat. (A jodosanbukyo-t).
2.Meditáció.(Amidáról és a Tiszta Földről).
3.Leborulásokat végezni.(A Nyugat Három Szentje előtt.).
4.Recitálni a Nembutsut.
5.Himnuszokkal és felajánlásokkal tisztelni Amitabhát.

Honen kiemeli a negyediket, és a többit "Kisegítő Gyakorlatoknak" (Jogo) nevezi. Ezek segítik a Nembutsut, de csak a Nembutsu a "Helyesen Megalapozott gyakorlat". (Shojo no go). Honen elveti a Nembutsu recitálásának során a mennyiségre való törekvést. A hittel, meggyőződéssel végzett recitáció sokkal fontosabb. Az így végzett gyakorlatok során erős hitre és bizalomra teszünk szert, mely elvezet a Tiszta Földre, és felébreszti bennünk a "Megalapozott Szellemi Állapotot" (Anjin),. amit a "Három Mentális Állapotnak" (Sanjin) is neveznek.

1.Teljesen őszinte gondolat (Shijoshin).
2.Mély gondolat (Jinshin).
3.Gondolat, mely az érdemeket a Tiszta Földön való születés érdekében ajánlja fel. (Ekohotsuganshin).

A Teljesen Őszinte Gondolat az, mikor hiszünk abban, hogy a Nembutsu gyakorlása folytán a Tiszta Földön fogunk születni, mert ez volt Amida fogadalma.

A Mély Gondolat az, mikor teljes szívünkkel hiszünk, átvizsgálva magunkat kétségtelen bizonyságot nyerve arra nézve, hogy Amida megment minket a Tiszta Földön való tényleges születés által. (Mely nem jelképes, v. csak gondolatban való).

Az Érdemeket a Tiszta Földön Való Születés Érdekében Felajánló Gondolat az, mikor szilárdan elhatározzuk az ott-születést, és bízunk benne, hogy a nembutsu gyakorlásával felhalmozott érdemek a Tiszta Földön való születésre (Ojo) vezetnek.


HARMADIK SZINT: A "KEVERT GYAKORLATOK" REINTEGRÁLÁSA.

Miután elvetette a "Bölcsek Útját", Honen elvetette a Tiszta Föld "Kevert Gyakorlatait" is, és félretette a "Négy Kisegítő Gyakorlatot", és így kizárólagos gyakorlattá tette a Nembutsut. De a Kizárólagos Nembutsu (Senju Nembutsu) nemcsak az elvetés tanítása, hanem a reintegrációé is.

A Szilárdan Megalapozott Hit (Ketsujo Ojoshin) elérése érdekében a Második Szinten elvetett "Kevert Gyakorlatok" a Harmadik Szinten ismét integrálódnak mint "Különböző Jó Gyakorlatok" (Irui no jogo), melyek a Nembutsut segítik. A Második Szinten a "Kevert Gyakorlatok" azért lettek elvetve, hogy a gyakorló szilárdan koncentráljon a Nembutsura.
Most ezek a Harmadik Szinten a Nembutsu integráns részei lettek, abban bennefoglaltatnak.

Honen ezután öt okban jelöli meg, hogy miért alapozta saját tanítását majdnem kizárólag Shan Tao kommentárjaira:

1.Egyedül Shan Tao az, aki a Tiszta Földön való születést központi kérdésként kezeli.
2.Shan Tao egy szent volt, aki Samadhit (Nembutsu Zammai) ért el.
3.Ámbár Shan Tao tanítványa, Huai Kan (Ekan) szintén Samadhit ért el, inkább kell a mesterre bíznunk magunkat, mint a tanítványra.
4.Shan Tao biztosan tudta, hogy a Tiszta Földön fog születni.
5.Shan Tao nem volt más, mint Amitabha Buddha emanációja.

Kínában - mondja Honen - Shan Taot Amida Buddha megtestesülésének tartották. Honen megállapítja, hogy ennek megfelelően Shan Tao kommentárját a Meditációs Sutrához úgy kell tekinteni, mint a többi Sutrát. Shan Tao a Kommentárba foglaltakat álmában kapta egy szent szerzetestől, aki nem más volt mint Amida Buddha.
Honen szintén álmában kapott instrukciókat Shan Taotól, és ennek alapján írta meg a Senchakushu-t, ezért ez a munka épp annyira igaz, mint ha Amida Buddha szavai lettek volna.


NAMO AMITABHA !
Anraku,
(a Nembutsu Iskola világi szerzetese).