A BUDDHA ELMONDJA AZ AMITABHA SZUTRÁT -  Szutra magyarázat
A TISZTA FÖLD A BUDDHA IGAZI TANÍTÁSA II.

Minden Szutrának Öt-rétegű jelentése van.

1, Megmagyarázza a Nevet
2, Leírja a Lényeget
3, Tisztázza a Principiumot
4, Megvitatja a Működését
5, Meghatározza a Tanítás Jelét.

Öt-rétegü jelentésnek hívjuk, mert Öt-réteg és rétegről rétegre kell lefejteni.

Az első réteg megmagyarázza a Nevet. Csak ha tudjuk a Szutra Nevét, leszünk képesek megérteni a Szutra Principiumát. Olyan ez mint mikor megismerünk valakit, a nevét ismerjük meg legelőször. Ugyanígy van ez a Szutrákkal. Minden Szutrának megvan a saját rájellemző neve.

Minden Szutra címe két részre osztható.

1, A mindennapi cím

2, Speciális cím.

A speciális címe ennek a Szutrának " A BUDDHA BESZÉDE AMITÁBHÁRÓL", és a szó "SZUTRA" a mindennapi cím.
Mindent amit a Buddha elmondott, mindent amiről a Buddha beszélt, Szutrának nevezünk.

Szutrát Öt fajta élőlény mondhat /taníthat, magyarázhat/.

1, A BUDDHA
2, A BUDDHA KÖVETŐJE
3, ISTENEK
4, HALHATATLANOK és
5, TRANSZFORMÁCIÓS LÉNYEK. Ezek Istenek vagy Buddhák akik transzformáció útján jelennek meg emberi testben. A követők, istenek, halhatatlanok és transzformációs lények, először el kell nyerjék a Buddha igazolását, mielőtt Szutráról beszélnek.
A Buddha a Tökéletesen Megvilágosodott. A Buddha végetvetett a karmának és átváltoztatta az érzékeket. Nincsenek karmikus akadályai és mentes az érzelmi megnyilatkozástól.
A Buddha megvilágosodása mondhatjuk azt, hogy három fajta.

1, Alap megvilágosodás: megvilágosodás a gyökereknél.
2, Kezdeti megvilágosodás
3, Teljes vagy tökéletes Megvilágosodás.
Úgy is mondhatjuk, hogy

1,Ön-Megvilágosodott az, aki
2, megvilágosít másokat, és
3, tökéletes a megvilágosodásban és a gyakorlatban.

Az egyszerű ember nem megvilágosodott. Azt hiszi magáról, hogy intelligens, pedig buta. Mégpedig azért buta, mert olyan dolgokat követ el, amiről világosan tudja, hogy rossz. Mindenkinek el kéne érni a megvilágosodást, mivel a Buddha minden élőlényben benne van. Ő maga is egy a sok közül, de míg a Buddha megvilágosodott, addig az egyszerű ember homályos elméjű. A Sravakák, a Kis Jármű követői "szabadok", azt mondják magukról, hogy Ön-megvilágosodottak, pedig ők az úgynevezett "Hangot Hallók" akik felébredtek az úton a Buddha Hangját hallva. Megvilágosodásuk nem teljes, mert másokat nem képesek megvilágosítani. A Bodhisattvák teljesen megvilágosodottak, mert megvilágosítanak másokat. A Bodhisattva vállalja a lények megsegítését és nem vár viszonzást. Saját megvilágosodási módszerét használja mások megsegítésére, hogy minden élőlény megértse a Megvilágosodás Dharmáját. Tökéletes megvilágosodást csak az képes elérni aki gyakorolja az önzetlenséget.

A Sravakák gyakorolják a Négy Nemes Igazságot. Szenvedés, Szenvedés Keletkezése, A Szenvedés Megszüntetése és a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Igazságát.
Ezen kívül gyakorolják a Tizenkét Okozatot és Függőséget:

1/ Nemtudás, ami függőség
2/ Észlelés, észlelés ami függőség
3/ Cselekvés, cselekvés ami függőség
4/ Név és Alak, név és alak ami függőség
5/ A Hat Érzékszerv, a hat érzékszerv ami függőség
6/ Érintés, érintés ami függőség
7/ Érzés, érzés ami függőség
8/ Vágyakozás, vágyakozás ami függőség
9/ Megragadás, megragadás ami függőség
10/ Valamivé válás, valamivé válás ami függőség
11/ Születés, születés ami függőség
12/ Öregség és Halál.

A Tizenkét Okozat és Függőség a nemtudásból származik, a nemtudás teljes hiánya a megértésnek. Nemtudás megszüntetésével a Tizenkét Okozat és Függőség megszűnik működni. Mindazok akik beleragadnak a nemtudásba, nem tudnak megszabadulni az "októl". A Kis Jármű követői, bár gyakorolják a Dharmát, de nem gyakorolják a Hat Tökéletességet és a Tíz-ezer-féle kapcsolatot.

A HAT TÖKÉLETESSÉG.

1/ ADAKOZÁS: Az adakozás megváltoztatja azt aki fukar, irigy, kapzsi, önző. Az ember aki nem gyakorolja az adakozást,
nem lesz képes megszabadulni ezektől a rossz tulajdonságoktól.

2/ ERKÖLCSÖSSÉG: Az előírások segítenek a tökéletes kapcsolatok kialakításában, az ellenségeskedés megszüntetésében. Bűnelkövetés és rossz karmikus cselekedezek elkerülésében.

3/ TÜRELEM : A türelem megváltoztatja azt aki gyűlölködő. Mindenkinek aki tele van indulatokkal, gyakorolnia kell a türelmet. Az Aszurák azok akik folyton ellenségeskednek, szüntelenül mérgesek, beszédükben tisztátalan szavakat használnak. Szemükből kiolvasható a düh és a méreg.

4/ AKARATERŐ: Az akaraterő megváltoztatja a lustaságot, /fizikai és mentális/ és nemtörődömséget.

5/ DHYANA MEDITÁCIÓ: A dhyana meditáció megváltoztatja azokat, aki szétszórtak és zavaros gondolkodásúak.

6/ BÖLCSESSÉG: Prajna bölcsesség megváltoztatja azt, aki buta. A bölcsesség fénye eloszlatja a butaság sötétségét.

A Bodhisattva gyakorolja a Hat Tökéletességet és a Tíz-ezer-féle kapcsolatot. A Bodhisattva gyakorolja az Önzetlenséget.

A Tökéletes Megvilágosodás, a Csodálatos Megvilágosodás megvilágosodása a Buddhának. A Buddhának Három Teste, Négy Bölcsessége, Öt Szeme, Hat Spirituális Képessége van.

I. HÁROM TEST: Dharma Test /Dharmakaya/
Jutalom Test /Sambhogakaya/
Tranformációs Test /Nirmanakaya/

II. NÉGY BÖLCSESSÉG: A Legnagyobb Tükör bölcsesség
A Csodálatos Megtartó /Átható Bölcsesség
A Cél Elérésének Bölcsessége
Az Egyenlőség Bölcsessége

III. A HAT SPIRITUÁLIS KÉPESSÉG:

1/ Mennyei Szem: a Mennyei Szem látja az Isteneket és azok
cselekedeteit.

2/ Mennyei Fül: a Mennyei Fül hallja az Istenek hangját
és beszédét.

3/ Érteni mások gondolatát: érteni mások gondolatát mielött megszólalnának. Ez csak a jelen időre vonatkozik.

4/ Múlt Életek tudása: az elmúlt vagy előző életek tudása, ismerete.

5/ Az Érzelmi Folyamatok Kioltása: érzelmi folyamatok nélkül nincs fukarság, butaság, gyűlölet és szexszuális vágy gondolata.


6/ Tökéletes Spirituális Képesség: ez nem más mint elérése a Csodálatos Spirituális Állapotnak.

IV. AZ ÖT SZEM:
1) Mennyei Szem:

2) Buddha Szem
3) Bőlcsesség Szem
4) Dharma Szem
5) Hús Szem

A Mennyei Szem képes akadályok nélkül látni a Nyolcvanezer Eonon keresztül történt dolgokat. A Hús Szem csak azokat a dolgokat látja amelyek akadályozottak. A Dharma Szem képes látni a "földi igazságot", minden aspektusát a földi létezésnek. A Bölcsesség Szem képes látni a Tökéletes Igazság Létezését. A Buddha Szem Fénye elhomályosítja ezer Nap ragyogását.
Nem csak a Buddhának, de mindenkinek megvan a Buddha szeme. Van akinek kinyílt a Buddha szeme, van akinek nem. Az Öt Szem bár különbözik abban amit lát, de lényegét tekintve ugyanaz.

"A BUDDHA AMITABHÁRÓL BESZÉL"

Ez a Szutra a Buddha álltal lett elmondva. Ez a Szutra Shakyamuni Buddha szájából jött. Senki nem kérte a Tiszta Föld Dharma-kapuját. A Buddha teljesen önszántából mondta el ezt a nagyon fontos Szutrát. Azért nagyon fontos, mert ez a Szutra az, amelyik utolsónak fog eltűnni a Tan Eltűnésének korában. Ebben a Szutrában, Shakyamuni Buddha, a Változások Világának Tanítója, a Tökéletes Boldogság Földjének csodálatosságáról és annak Tanítójáról Amitabha Buddháról beszél. Ez a Föld ahol élünk, tele van küszködéssel, szenvedéssel. olyannyira, hogy az élőlényeknek már nehéz elviselni. Ezért nevezzük Saha Világnak. Shakyamuni Buddha ennek a világnak a Tanítója, megmutatja emberségét és együttérzését ami megszünteti a szenvedést, kedvességét ami elvezet a boldogsághoz, tanításával átváltoztatja az embereket.

HÁROM FÉLE EGYÜTTÉRZÉS VAN:

1/ Szerető Együttérző Viselkedés: A mindennapi ember szereti és szimpatizál azokkal akik közel állnak hozzá, de az idegenekkel nem. A hozzátartozót vagy barátot szenvedni látja, minden erejével segíti. Az idegent észre sem veszi. Az állatokra pedig úgy tekint, mint emberi táplálékra.

2/ Együttérzés ami a Függő keletkezés Dharmájának megértéséből jön: A Kis Jármű követői, bár gyakorolják a Dharmát, de mivel nem ismerik el a minden lényben benne levő Buddha Természetet, a Három Fajta Szerető Együttérzésből csak az első kettőt gyakorolják.

3/ A Nagy könyörület: A minden érző lényben bennelevő Buddha Természet megértéséből jön. A Buddha Dharma-teste betölti a világot. Ezáltal a Buddháknak és Bodhisattváknak azonos szubsztanciája van az érző lényekkel. Minden érző lény benne van a Buddha Szívében, így minden érző lény szívében benne van a Buddha. Az élőlények és Buddhák szíve azonos mindennel a Tíz-Világtájban. Észak, Kelet, Dél, Nyugat, a Köztes irányokba, Fölötte és Alatta. Ezért a Buddha és az érző lények, lényegüket tekintve azonosak.
EZ A SZÍV TANÍTÁSA, EZT NEVEZZÜK NAGY KÖNYÖRÜLETNEK.

A Buddha anélkül beszél a Dharmáról, hogy egy szót szólna. Shakyamuni Buddha és a Tíz Világtáj Összes Buddhája "Teljesen Megvilágosodottak". Amíg mi egyszerű emberek mélyen alszunk és álmodunk, a Buddha Teljesen Felébredett. Buddha Bölcsességével nincs semmi amit ne tudna és ne látna. Hogy könnyebben megértsük a Dharmát, nem másért mint a mi érdekünkben, emberi testet vett fel. Végig ment az Úton, gyakorolt és "Teljesen Megvilágosodott". A módszert amit gyakorolt tanítja, hogy minden élőlény megértse, gyakorolja és elérje a Tökéletes Bodhit.
Ezért beszél a Dharmáról.

Amiről éppen most beszél az Amitabha.

A BUDDHA ELMONDJA AZ AMITABHA SZUTRÁT:

Amitabha a "VÉGTELEN FÉNY"
Amitayusz a "VÉGTELEN ÉLET"

Amitayusz a Végtelen Élet , nem más mint Amitabha Áldása és Erényessége.
A Végtelen Fény pedig Amitabha Bölcsessége.
Végtelen Fény - Végtelen Élet, nemcsak az Áldása, Erényessége végtelen, de a Spirituális Ereje, Ékes Szólása, Tulajdonságai és Tanítása is Megszámlálhatatlan.

Ebben a magyarázatban az Amitabha Szutrának Öt Értelmét ismertetjük.

I. ALAP DHARMA: melyben a Buddha felfedi az eredeti Alap Tanítás lényegét, a Tökéletes Adakozás Négy Fajtáját:

1/ Földi (Evilági) Teljes Adakozás: a gyakorlatban ez egy egyszerű megnyilvánulás.
2/ A Gyógyítás Teljes Adománya: meggyógyítani minden egyes élőlényt a saját bajából.
3/ Teljes Adakozás: a Dharma Tanítása minden élőlény javára.
4/ A Teljes Adakozása Az Alap Magyarázatnak: A legmagasabb principiumok átadása minden érző lény számára.

Maga a szó "SZUTRA" egyik jelentése : ALAP TANÍTÁS.

II. NEHEZEN (TITKOS) MEGÉRTHETŐ DHARMA: Azért Titkos, mert csak gyakorlatban átélt érzések útján érthető meg. Csak elméleti tudás nem elég ennek megértésére.

III. TÚLÁRADÓ SZELLEMISÉG: A Szutrából áradó Principiumok.

IV. IRÁNYELV: A Principiumok követése.

V. FÜZÉR: A Principiumok úgy kötődnek egymáshoz, mint a virágok a virágfűzérben. Ha egy virágot, és teljesen mindegy,
hogy melyik virágot vesszük ki , megszűnik fűzérnek lenni.

A "SZUTRA" szónak további négy jelentése:
1/ ÖSSZEKÖTŐ: A Szutra összekötődik a Buddha Dharma principiumaival.
2/ VONZÓ: A Szutra vonzza azokat az élőlényeket, akik szükségét érzik a Tanításnak.
3/ GYAKORLATI MÓDSZER: Az a módszer amit a gyakorlatban használni kell. A Buddha idejétől napjainkig változatlanul benne van a Szutrában.
4/ ÁLLANDÓ: A Szutra állandó és változatlan. Egyetlen szót sem hozzáadni, sem elvenni belőle nem lehet. Sem mennyei Démonok vagy Nem Buddhista vallások megrontani nem képesek.

Továbbá a "SZUTRA" jelentése "ÖSVÉNY" "ÚT". Olyan ez mint mikor tudjuk, hogy hová akarunk menni, de nem ismerjük az odavezető utat. Hiába indulunk Keletnek, ha útunk célja Nyugaton van. A gyakorlás ugyanilyen. Gyakorolhatunk egész életünkben, ha nem ismerjük az utat (SZUTRÁKAT) nem érjük el a CÉLT, a Buddhaságot.

A Szutrák úgyszintén KÁNON, állandó dokumentum amire a Dharma gyakorlói támaszkodnak. Minden Tanítás megtalálható a Szutrákban. A Szutrák minden ember lélekzete. Lélekzet nélkül az ember elveszik. Ugyanúgy, ahogy lélekzet nélkül, Szutrák nélkül sem vagyunk képesek ÉLNI!


A SZUTRÁK CÍMÉNEK HÉT OSZTÁLYA, ÉS A SZUTRÁK TIZENKÉT TÉMA SZERINTI FELOSZTÁSA:


A Szutrákat sorrendben, tartalmuk szerint kell besorolni, a Szutrák Címének hét fajtájára osztva, utalva a Személyhez, Tanhoz és az Analógiához való kapcsolatra.

I, A HÁROM EGYHEZ KAPCSOLÓDÓ: Három Szutra van a Szutrák Hét Osztályából, amelynek kapcsolata van a Személyhez, Dharmához vagy az Analógiához. Ezek a Szutrák úgy kapcsolódnak külön-külön Egyhez, hogy ugyanakkor mind a Háromhoz kapcsolódnak.

a, A BUDDHA ELMONDJA AZ AMITABHA SZUTRÁT:

Személyhez kapcsolódó Szutra.
Shakyamuni Buddha és Amitabha Buddha, mindkettő Emberi testet vett fel és gyakorolta a Dharmát mielőtt elérte a Buddhaságot.

b, MAHAPARINIRVANA SZUTRA:

A Dharmához kapcsolódó Szutra, mely elmondja, hogyan kell tanulmányozni és gyakorolni a Dharmát a Buddha utasítása szerint.

c, A BRAHMAJALA SZUTRA:

Az Analógiához kapcsolódó Szutra. A Nagy Brahma Király hálójának analógiájához. A Brahma Menny Hálóján, mint halászhálón megszámlálhatatlan lyuk van. Minden lyukban egy-egy drágakő. Minden egyes drágakő csodálatos fénnyel ragyog. A Brahma Hálója a Silák Analógiája. Minden Sila egy-egy drágakő, és aki betartja a Silákat, úgyszintén.

Ebben a Három Szutrában a Dharma Teljes Egészében benne van.

AMITABHA SZUTRA = GYAKORLATI DHARMA
NIRVANA SZUTRA = ELMÉLET DHARMA
BRAHMAJALA SZUTRA = ERKÖLCSI DHARMA


II, KETTŐS KAPCSOLATÚ:

Ezek a Szutrák minden esetben vagy Személyhez és Dharmához, Személyhez és Analógiához, Dharmához és Analógiához kapcsolódnak. Ezért hívjuk ezeket a Szutrákat Kettős Kapcsolatúnak.


a, A MANJUSHRI KÉRDÉSEINEK SZUTRÁJA:

Ez a Szutra a Bölcs Manjushri Bodhisattva személyéhez és az általa kért Dharmához kapcsolódik.

b, AZ ÍM ÍGY HALLOTTAM OROSZLÁN ÜVÖLTÉS SZUTRÁJA:

Ez a Szutra az "Ím Így Hallottam" (vagyis a Buddhától) személyéhez és az analógiához az Oroszlán Üvöltés-hez kapcsolódik. A Buddha Úgy beszél a Dharmáról, mint ahogy egy oroszlán üvőlt. Az oroszlán az állatok királya, ha elüvölti magát, minden vadállat mozdulatlanná válik és figyel.

c, A CSODÁLATOS LÓTUSZ VIRÁG SZUTRÁJA:

Az Analógiához és a Dharmához kapcsolódik. A Csodálatos Dharma hasonló a Lótusz Virághoz.


III, HÁROM KAPCSOLATÚ:

Melyben mind a Háromhoz - Személyhez-Dharmához-Analógiához kapcsolódik.

a, A BUDDHA VIRÁGFÜZÉR SZUTRA:

Ez a Szutra kapcsolódik ahhoz a Személyhez aki felismerte a Buddhaság Csodálatos Dharmáját.
A Virágfüzér az Analógia - a Tizezer Kapcsolatok Virágát használja a füzérhez, az erkölcsi tisztaság jutalmául.

Ezenkívül a Szutrák Címének Hét Osztályához hozzáadva: az egész Tanítás megegyezik a Tripitaka vagy Buddhista Kánonnal:

TIZENKÉT KATEGÓRIÁRA OSZTHATÓ:

1, Prózai sorok

2, Ismétlése a prózai sorok értelmének. Rövid "verssorokban" megkönnyíti a tanítás könnyebb memorizálását.

3, Megjövendölése a Buddhaságnak. A jövő Buddhái még nem ismerték fel a Buddhaságot, de a jelen Buddhája megjövendöli végső felismerésüket és mindegyiknek nevet ad.

4, Közbevetett megjegyzések.
Ezek saját maguk jönnek létre, nem egyeznek a principiumokkal amik előtte vagy utána következnek. Mint a Gyémánt Hasító Szutra rövid versei.

5, A kérés nélkül elmondottak:

Ebbe a kategóriába tartozik az Amitabha Szutra. Ez abból derül ki, hogy a Szutra elmondásakor a Buddha Shariputrának teszi fel azokat a kérdéseket amiket hallani szeretett volna. De még Shariputra, a legbölcsebb tanítványa sem tudott kérdezni sem pedig válaszolni a Buddha kérdéseire. Nem tudtak kérdezni, mert előzőleg mindig Ők kérték a Buddhát, hogy tanítsa Őket. Mégpedig úgy, hogy kérdéseket tettek fel a Buddhának és a Buddha azokra válaszolt. Ezek a válaszok csak részlet tanítások voltak, tele hasonlattal a könnyebb megértés érdekében. Ez a Szutra pedig egy Teljesen Összefüggő Tanítás. Mégpedig olyan Tanítás, amely mindenki számára érthető és könnyen gyakorolható. Nem értették, hogy a Buddha, a Teljesen Megvilágosodott Tanítása, ennyire egyszerű és könnyen gyakorolható legyen. Megfeledkeztek arról, hogy Shakyamuni Buddha Szándéka az érző lények megsegítése volt. Márpedig akik követték azt hitték, hogy a Dharma olyan bonyolult, hogy annak megértésére és követésére csak a nagyon okos , filozófikus gondolkodásúak képesek. Ezt a Buddha tudta, és éppen ezért mondta el ezt a Szutrát. Rájött, hogy ezek az emberek magukat okosabbnak tartják és azt képzelik, hogy a kérdéseikre adott válasz a Buddha teljes tanítása. Ez teljesen kiderül a Mahaparnirvana Szutrában ami a Buddha teljes tanításának összessége egy Szutrában. Miután a Buddha éveken keresztül a tanítványok kérdéseire válaszolt, úgy látta itt az ideje, hogy most már Ő tegyen fel kérdéseket. Tulajdonképpen ráakarta vezetni őket arra, hogy nem értették meg amit eddig tanított. Kérdéseit éppen ezért a legbölcsebb tanítványának Shariputrának tette fel. De még Shariputra sem tudott a Buddha kérdéseire válaszolni. Ez mind a mai napig jellemző a Buddhizmusra. Senki nem kíváncsi arra amit a Buddha mondott. Mindenki csak a saját maga kérdésére figyel. Ha kérdeznek is nem a Buddha által elmondott válaszra várnak, hanem arra, hogy mások miként magyarázzák /félre/ a "Dharmát". Ezért gondolják, hogy a Buddhának Számtalan
Tanítása van. A Tiszta Föld Dharma-Kapu gyakorlása sokak szerint érthetetlen, értelmetlen. Az Amitabha Nevének recitálása öregasszonyok időtöltése és mindazoknak akik már "bölcsek" nincs szükségük ennek tanulmányozására. Ez egy óriási tévedés, mert, ha nem recitálják a Buddha Nevét, továbbra is szétszórt, vágyakkal tele gondolataik lesznek.


6, AZ OK ÉS OKOZAT:

Ezt úgyszintén a Buddhák tanítják.


7, ANALÓGIÁK.

8, BESZÉL AZ ELMÚLT IDŐKBEN TÖRTÉNT DOLGOKRÓL:

A Buddha követőinek életéről.

9, A BUDDHA ELŐZŐ ÉLETÉBEN TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL.

10, ÚJ SZUTRÁK:

Amit eddig nem mondtak el.


11, BESZÉL AZ ERKÖLCSI ELŐÍRÁSOKRÓL:

Úgy, ahogy azt érteni és követni kell.


12, KOMMENTÁROK.

Leglényegesebb Üzenete az Amitabha Szutrának, hogy megtanít bennünket Amitabha Buddha Nevének Recitálására. Amitabha Buddhának teljes kapcsolata van Földünk élőlényeivel. Mielőtt elérte a Buddhaságot, NEGYVENNYOLC fogadalmat tett. Minden egyes fogadalom az élőlények segítése a Buddhaság eléréséhez. Ebben az időben Amitabha Buddha még szerzetes volt, a neve pedig Dharmakara. Azt a fogadalmat tette, hogy "Amikor elérem a buddhaságot, fogadom, hogy az élőlények akik recitálják a nevemet, szintén elérik a Buddhaságot, mert ha nem, úgy én se érjem el".
Ennek a fogadalomnak erejével, Amitabha Buddha, minden lényt elvezet az Ő FÖLDJÉN VALÓ SZÜLETÉSHEZ, ahol elérik a Buddhaságot.
Ez az erő vonzza az élőlényeket a TISZTA FÖLDHÖZ. Ez a Dharma-Kapu mindenki számára nyitva van. Ez az a Dharma-Kapu, amelyen keresztül a gyakorló minden kétséget kizáróan, transzformáció útján Lótuszból Születik meg a Legnagyobb Boldogság Földjén. Nem fog keresztülmenni az anyaméhen, hanem a Lótusz Virágba kerül, abban fog élni egészen addig, amíg eléri a Buddhaságot. Mindegy, hogy milyen szellemi képességgel rendelkezik. Sokan nem hisznek abban, hogy "Csak A Buddha Nevének Recitálásával" el lehet érni a Buddhaságot. Ez túl könnyű lenne. De ez nem más, mint kételkedni a Buddha szavaiban.
A Buddha szavaiban kételkedni pedig annyi, mint kételkedni saját magukban.

II, A SZUBSZTANCIA LEÍRÁSA.


A második az Öt-rétegű jelentésből leírja a Szubsztanciát.
Mikor tudjuk a személy nevét, megtanuljuk felismerni látással. "Magas vagy alacsony, kövér vagy sovány". Nem feltétlenül kell, hogy lássuk az arcát, felismerjük az alakjáról.
Ez a Szutra a Mahayana Dharma, kérés nélkül lett elmondva, és az IGAZI JELE /ismertető jele, formája, jellegzetessége/ A SZUBSZTANCIÁJA.
A jelek ellentétesek a lényeggel, ugyanúgy mint a jelenségek ellentétesek a valósággal. Az IGAZI JEL nem más mint "Igazi Alak, Igazi Természet, Buddha Természet" SOHA NEM VÁLTOZÓ.
Az IGAZI JEL " ÉN-TERMÉSZET, IGAZI ÉN, DHARMA TEST , ÖNZETLENSÉG, NIRVANA, DHARMA BIRODALOM " mindez különböző elnevezése az IGAZI JEL-nek.
Tehát ennek a Szutrának a Szubsztanciája : "Én Természet, Buddha Természet, Dharma Test, Önzetlenség, Nirvana, Dharma Birodalom, Dharma Dhatu".

HARMADIK RÉTEG: TISZTÁZZA A PRINCIPIUMOKAT.

Anélkül, hogy valaki ismerné a Szutra Tanítását (Doktrináját) és Szándékát, nem fogja megismerni a Principiumait.
Olyan ez mint ismerni a személy nevét, és utána rájönni a munkájára.

A PRINCIPIUMAI ENNEK A SZUTRÁNAK: HIT, FOGADALOM, GYAKORLAT
Megtartani ( emlékezetünkben, gondolatunkban) Amitabha Nevét.

1) HIT:

Az első feltétel a Hit, enélkül senki nem képes fogadalmat tenni arra, hogy Amitabhaval akar megszületni az Örök Boldogság Földjén. Nem fogja megérteni ennek a Szutrának a Szándékát. Hinni kell önmagunkban, a Tiszta Földben, Ok és Okozatban, Valóságban és Jelenségben.

Hinni önmagunkban annyi, mint hinni abban, hogy megvan a Tiszta Földön való születéshez szükséges képességünk. Az aki azt gondolja, hogy mivel rossz karmát gyüjtött, nem születhet a Tiszta Földön, nagy tévedésben van, mert, ha megbánja és többé /a jövőben/ nem követ el rosszat a Tiszta Földön való születése lehetséges. Ezzel szemben, ha továbbra is rossz cselekedeteket követ el, nem születhet a Tiszta Földön ebben az életében.

Másodszor hinni kell a Tiszta Földben. Abban, hogy Dharmakára megfogadta, hogy létrehoz egy Földet, ahol mindazok akik recitálják a nevét, ott születhetnek. Tehát nem kell mást tennünk mint recitálni "NAMO AMITABHA BUDDHA", megnyílik a Legnagyobb Dharma-Kapu és megszületünk a Legnagyobb Boldogság Földjén.

Hinni kell továbbá az Ok és Okozatban. Hinni azt, hogy a múltban jó cselekedeteket gyüjtöttünk, aminek eredménye a Hit ebben a Dharma Kapuban, a Fogadalom és a Buddha Nevének Recitálása. De mint más Dharma-Kapuknál, ennél is szükségesek a Jó Cselekedetek.

Végül hinni kell az Amitabha Szutra Jelenségéban és Valóságában.

A Sajátos Jelenség: Amitabha Buddhának szoros kapcsolata van velünk és természetes, hogy segít elérnünk a Buddhaságot.

A Valóság Principiuma: Mi tudjuk, hogy a szoros kapcsolat létezik mert enélkül nem találkoztunk volna a Tiszta Föld Dharma-Kapujával.

Amitabha Buddha minden élőlény, és minden élőlény Amitabha Buddha. Amitabha Buddha úgy lett Amitabha Buddha, hogy a Buddha nevét recitálta, tehát, ha mi is recitáljuk a Buddha nevét mi is Amitabha Buddhák leszünk.

Az Avatamszaka Szutra beszél a Négy Dharma Birodalomról:

1, AZ AKADÁLYTALAN JELENSÉG DHARMA BIRODALMA
2, AZ AKADÁLYTALAN VALÓSÁG DHARMA BIRODALMA
3, A VALÓSÁG ÉS JELENSÉG AKADÁLYTALAN DHARMA BIRODALMA
4, AZ ÖSSZES JELENSÉG AKADÁLYTALAN DHARMA BIRODALMA

Figyelembe véve a Négy Dharma Birodalmat, az öntermészet szempontjából, mi és Amitabha Buddha egyesülünk. Éppen ezért megvan a képességünk a Buddhaság elérésére. A jelenségnek megvan a jele és a megnyilvánulása. Ez feltételes. A valós Tan, alapja, minden jelenség-eseménynek.
Például a principiumban a fának megvan a jelenség lehetősége, hogy ház lesz belőle. Mikor felépült, a ház maga a jelenség, ami láthatóvá válik a valóság álltal.
A principiumban, mindnyájan elérhetjük a Buddhaságot, de a jelenség állapotát még nem értük el. Ha van Hitünk, Fogadalmunk és recitáljuk a Buddha nevét, elfogunk érkezni a Buddhaság valóságába, akárcsak a fa, melyből házat lehet készíteni. Amitabha Buddha benne van minden élőlény szívében, ezáltal minden élőlény szívében benne van Amitabha Buddha. Ez a JELENSÉG és VALÓSÁG. Hinnünk kell a Tanban és nap mint nap, fáradhatatlanul gyakorolni a Buddha nevének recitálásával.


FOGADALOM:

A Buddhizmusban Négy Nagy Fogadalom van.

1, Fogadom, hogy a megszámlálhatatlan élőlényeket megmentem.
2, Fogadom, hogy az elviselhetetlen szenvedést megszüntetem.
3, Fogadom, hogy a megszámlálhatatlan Dharma-kaput megtanulom.
4, Fogadom, hogy a Legfelsőbb Buddha Utat végig járom.

A Múlt, Jelen és Jövő Buddhái és Bodhiszattvái gyakorolták ezt a Bodhiszattva Utat, és elérték a Buddhaságot, betartva ezt a Négy Nagy Fogadalmat. A Négy Nagy Fogadalom, megértése a lények szenvedésének. A tények tisztázása végett, a szenvedés csoportokba osztott. a Három, Nyolc és a Végtelen Szenvedés.

A Három Szenvedés:

1, Szenvedés a szenvedésben:
Ez a szegénység és inség.

2, A Hanyatlás szenvedése.
Az emberek élvezik a gazdagságot és tiszteletet, de előbb vagy
utóbb a sorsuk rosszra fordul és mindezt elveszítik.

3, A Folyamat szenvedése:
Még a szegénység, inség, és a hanyatlás szenvedése nélkül is, a
keserűsége az életfolyamatnak, születéstől a fiatalságig, öregkorig
és halálig szenvedés. A változás és mulandóság a hanyatlás
folyamata, ugyszintén szenvedés.

A Nyolc szenvedés:

1, A születés szenvedése
2, Az öregség szenvedése
3, A betegség szenvedése
4, A halál szenvedése

E négy szenvedés láttán határozta el Shakyamuni Buddha, hogy elhagyja a világi életet és gyakorolja az Utat.

5, A szeretteinktől való elválás szenvedése
6, A közösség kényszer azzal amit nem szeretünk.
7, Nem realizálni a vágyakozást szenvedése.

Vágy valamiért- a megszerzett "valami" elvesztésétől való félelem

8, Az Öt Szkandha szenvedése:

Alak, érzés, észlelés, ösztönök és tudat.
Az Öt Szkandha mint a féktelen tűz, nehéz eloltani.
Az Öt Szkandha, állandó árnyékunk, nem tudunk megszabadulni
tőlük.

Végtelen szenvedés:

A Karma (ok és okozat). Az elmúlt életeinkben elkövetett tetteinknek
eredménye az ezéletbeni szenvedésünk. Az élőlények félnek az
okozattól nem pedig az októl. Mindaddig ameddig fel nem ismerjük,
hogy az okot kell megszüntetnünk, hogy az okozat megszünjön,
újra és újra a szenvedés állapotába fogunk kerülni.
A Legnagyobb Boldogság Földjén senki nem ismeri a szenvedést,
sem a Három, sem a Nyolc sem pedig a Végtelen szenvedést. A lények
tiszták, mentesek az irigységtől, gyűlölettől és a butaságtól. A Három
méreg nélkül nincs gonoszságútja az újraszületéseknek, mert a
gonoszság útja nem más mint a mérgek megnyilvánulása.
A Buddha megmenti a lényeket, mégpedig úgy, hogy rávezeti őket
a Dharma megértésre: sorrendben - szabaduljanak meg a
szenvedéstől
érjék el a boldogságot
ébredjenek fel.

Ha valaki úgy dönt, hogy megmenti a lényeket, szemben találja magát a szenvedéssel, csüggedéssel.

A HÁROM KÁPRÁZAT /Illúzió/

1, Nézeti és Gondolati Káprázat
2, Káprázat mint Por és Homok
3, A Nemtörődömség Káprázat

Az élőlényeknek mind a három káprázat megvan. A Kis Jármű követői megszabadulnak a Nézeti és Gondolati Káprázattól, de továbbra is birtokolják a Káprázat mint Por és Homok és a Nemtörődömség Káprázatát. A Bodhiszattvák megszabadultak a Nézeti és Gondolati Káprázattól és a Káprázat mint Por és Homoktól, de továbbra is megmaradt a Nemtörődömség Káprázata. A Bodhiszattva az Egyenlő Megvilágosodás fokozaton van, aki majdnem elérte a Buddhaságot. Viszont nyomokban még mindig van benne nemtörődömség, amitől még nem szabadult meg. Ha ezt a hajszál vékony "nemtörődömséget" megsemmisíti önmagában, eléri a Buddha Csodálatos Megvilágosodását.

A Nézeti és Gondolati jelenség a belső irigységre és ragaszkodásra utal. Mivel a belső dolgok lényegnélkülisége nem látható, valósnak érzékeljük.. Ruha, étel és alvás mindha nagyon is valós lenne. Ez az összezavart állapot a Nézeti Káprázat, hogy "Ez kell nekem, meg az is kell nekem". A végtelen "KELL NEKEM" elégedetlenné és iriggyé tesz bennünket. Mikor meglátunk valami újat, rögtön arra gondolunk, hogy "milyen nagy szükségünk van rá" még akkor is, ha semmi hasznát nem vesszük, de a "szomszédnak" már van.
Ez a Nézetek Káprázata.

A Gondolat Káprázata fennáll a princioiumok zavaros megértése miatt és kétségeink támadnak. "Nem tudom mi történik itt?" Ez vagy az jó lesz nekem? " Folyton felmerül a számítás kérdése. Tegyem? Ne tegyem? Miért tegyem ezt vagy azt, hiszen semmi hasznom nem származik belőle. Az ilyen gondolkodásu emberek nem látnak tovább az orruknál. Minden ami azon túl van nem látják. A Gondolat Káprázat nem más mint homályos gondolatok, és nem pedig világosak. Elfogadni a rosszat mint jót, és a jót mint rosszat ez a Gondolat Káprázata.

A Nézeti Káprázatok, ruha, étel, alvás - ezek szükséges dolgok, de ha nem tulajdonítunk nagy jelentőséget ezeknek a dolgoknak, nyugodtak és szabadok leszünk. Ha nem tulajdonítunk jelentőséget ezeknek a dolgoknak, az irigység és ragaszkodás ezen dolgok iránt megszűnik. Ettől fogva világosan látjuk, hogy az irigység és ragaszkodás nem más mint álomban elkövetett zavaros cselekedet. Nem elég csak mondani azt, hogy én tulajdonképpen nem irigylem, és nem ragaszkodom ezekhez a dolgokhoz AZT AZ ÁLLAPOTOT KELL ELÉRNI.

A Nézet Káprázat " Öt-gyors szolgálót," a Gondolat Káprázat pedig " Öt-buta szolgálót" tartalmaz.

Az "Öt-buta szolgáló": 1, irigység
2, gyűlölet
3, butaság
4, büszkeség
5, kétség


Az "Öt-gyors szolgáló: a gyors beszéd, gyors mert hirtelen jön, anélkül, hogy meggondolnánk.

Az "Öt-gyors solgáló" : 1, a test nézése (figyelése.)

"Ez az én testem, és én milyen sovány vagyok". "Ez az én testem és én milyen kövér vagyok". "Milyen jól öltözött, milyen rosszul öltözött vagyok". Folyton a test figyelésével van elfoglalva, minden gondolata a test körül forog. Ruházkodás, evés(mit-mikor és mennyit?) kényelem, másokhoz való hasonlítani akarás.

2, A Dolgok Extrém Szemlélete:

Kötődni a két véglethez az állandósághoz és a megsemmisüléshez, hogy "Az ember meghal és ennyi az egész". Vagyis megsemmisül, elenyészik. Kötődni az állandóhoz, annyi mint azt gondolni, hogy az ember mindig emberként születik. Az állatok pedig mindig állatokként.
Ez változatlanul belső, állandó principium:

Állandóság és megsemmisülés extrém szemlélet, nem pedig a közép út.

3, Deviáns Szemlélet:

Deviáns szemlélet az, mikor valaki azt állítja, hogy az aki jó
cselekedeteket hajt végre, nem kap érte jót cserébe. És aki
rossz cselekedeteket követ el, nem kap rosszat viszonzásul.
Tagadja az Ok és Okozat-ot vagyis a Karmát.
Nem hisz abban, hogy a jó cselekedetek áldást, a rossz
cselekedetek pedig katasztrófát eredményeznek.

4, Az Akadályozott Erkölcsösség Szemlélet:

Ez nem más, mint amikor nemlétező okot létezőnek fogadunk
el. Például : Másokat arra tanítani, hogy utánozzák a kutya és
macska kapcsolatát. Vagy arra biztatni valaki, hogy utánozza a
tehenet és legeljen fűvet.

5, A Megragadás -szemlélet Szemlélete:

Ez nem más, mint amikor nemlétező okozatot, létezőnek tekintünk.
Például: Nem befejezett dologról azt állítjuk, hogy befejezett. Vagy
a Négy Dhyana vagy a Négy Lényegnélküliség Helyét összetéveszteni
a Nirvanaval.

a, Az Első Dhyanában, megáll a pulzus.

b, A Második Dhyanában, megáll a légzés.

De, ha valaki lélegzet nélkül ül, és hirtelen azt gondolja, hogy
"nem lélekzek", a légzés újra megindul.

c, A Harmadik Dhyanában, nincs gondolat.

Míg az Első és Második Dhyanában megszűnik a pulzus és a légzés
a gondolkodás tovább folytatódik.
A Harmadik Dhyanában semmiféle gondolkodás nincs.

d, A Negyedik Dhyanában, semmilyen, még a legkifinomultabb
gondolat sincs, csupán Tudat.


Míg a Harmadik Dhyanában jelen van a kifinomult tudat, addig
a Negyedikben a kifinomult tudat is el van "vágva".

Ezek csupán állapotok és nem a végső eredménye a gyakorlatnak, sőt még a Négy Lényegnélküli Állapot sem,

Melyek:
1, A Végtelen Tér Állapota

2, A Végtelen Tudat Állapota
3, A Nincs Semmi - Akármi Állapota
4, Sem Az Észrevétel Vagy Nem-Észre Vétel Állapota.
Ezek csupán a Samadhi fokozatai.


Az Öt-Buta Szolgáló:
1, Fukarság

2, Gyűlölet
3, Butaság
4, Büszkeség
5, Kétség /kételkedés/

A baj a nemtörődömségből származik. Mikor a Nentörődömség Káprázata
felemelkedik, abban a pillanatban, a Káprázat Mint Por És Homok követi.
A Káprázat Mint Por És Homok-ot hívhatjuk az "Én Nem Tudom" Káprázatának, mert itt semmiféle tudás nincs.
A Nézet És Gondolat Káprázatát pedig az "Én Nem Látom" Káprázatának.

Az Öt-Buta Szolgálóból az első a Fukarság.
A Nemtörődömség az ami átfordul Fukarságba. Mikor valamit nagyon akarunk, fellép a fukarság és ezzel együtt minden féle baj. A baj gyűlöletbe fordul, és ezzel egy időben elkezdődik a vita. A vita szinte minden esetben veszekedést eredményez. Mivel minden veszekedő a saját érdekeit nézi, nemtörődve a másik féllel, olyannyira, hogy a másik személy számára nem is létezik. Kivéve akkor, mikor megakarja keseríteni az életét. Ami már felelőtlenség és oktalanság, ami álltal az esztelenségbe hajtja magát. Ettől kezdve már nem képes különbséget tenni jó és rossz között.
Az esztelen ember arrogáns és szemtelen, teljesen mindegy, mit mondanak neki kételkedik mindenben. Kételkedik az igazságban és mégjobban kételkedik a hamis dolgokban.

Mindez a Kételkedés a Gondolat Káprázata.

Az ÚT gyakorlásához meg kell érteni a Megszámlálhatatlan
Dharma - Kaput., ami nem más mint a gyakorlati módszer, melyek megértése nélkül nem lehet gyakorolni. A harmadik Nemes Igazságra támaszkodva, a Fogadalom nem más mint maga az ÚT ezeknek a
Dharma-Kapuknak a tanulmányozására.


A Dharma-Kapuk Eredete:

A Buddhák elmondják a Tanítást az emberi gondolat számára.
Ha nem lenne gondolat, mi haszna lenne a Dharmának?

A Dharma az emberi gondolatból származik, és minden egyes gondolat egyedül álló. Mivel nincs két egyforma gondolat, minden Dharma-Kapu Különböző.

A Dharmák Három Osztálya: 1, Buddhadharma
2, Gondolat-Dharma
3, Élőlények Dharmája

A három Osztályból származik a Négy Nemes Igazság, a Hat Tökéletesség /Paramita/ , a Tizenkét Ok és Állapot és a Megvilágosodás Harminchét Osztálya:

1-4-ig A Törődés vagy Figyelem négy fajta alkalmazása.

5-8-ig A Négy Megtartóztatás

9-12-ig A Csodálatos Erők /Siddhik/ Négy Alapja.

13-17-ig Az Öt Erő

18-22-ig Az Öt Hatalom

23-29-ig A Megvilágosodás Hét Tagja

30-37-ig A Nemes Nyolcrétü Ösvény.


GYAKORLAT

Az Amitabha Szutra Gyakorlata : Kitartóan recitálni a Buddha Nevét.

Ennek a Szutrának a Tantétele megköveteli a HIT-et, Fogadalmat és a Buddha Nevének recitálását.
Mikor a Buddha Nevét recitáljuk a Buddha neve bekerül a zavaros tudatunkba. Ha egyszer recitáljuk, egy Buddha kerül a zavaros tudatunkba, ha kétszer akkor kettő és így tovább tíz, száz, ezer, tízezer és még több. Ha azt mondjuk "Namo Amitabha Buddha", a Buddha gondolat lesz a tudatunkban. Ugyanakkor mikor a Buddha tölti ki a tudatunkat, a Buddha tudatát mi töltjük ki.
A Tan eltűnésének korában a legfontosabb Dharma-Kapu a Buddha Nevének recitálása.

A Buddha Nevének Négyfajta Recitálása:

1, Kontemplálni és Gondolkodni -- Buddha Recitálás

Kitartóan kontemplálni Amitabha Buddhán. Ennek tökéletes
gyakorlásakor Amitabha Buddha megjelenik a gyakorló előtt, mind
a 32 jelével, 80 közepes karakterisztikájával. A Buddha Páratlan
Fényének Ragyogásával. Szemöldöke közül csodálatos Fehér
Fénysugárral, mely akkora mint a Sumeru Hegy, és Szemei mint Két
Hatalmas, Kristálytiszta vízü Tenger. Teste oly hatalmas mint
Kilenc Fokozat Lótusz.
Minden fokozatban szintén kilenc kisebb fokozat, összesen 81.
Minden élőlény ezekbrn a fokozatokban, átkerül a Túlsó Partra a
NIRVANÁBA.

2, Kontemplálni Buddhaképen, szobron-- Buddha recitálás

Kontemplálni a Buddhán, felajánlásokat tenni a Buddhának /virág,
füstölő, étel, jótettek, érdemek/ miközben recitáljuk a nevét.

3, Igaz Jel -- Buddha Recitálás

Mikor elérjük az Igaz Jel recitációt, mégha meg is próbálnánk, akkor
sem tudnánk abbahagyni a recitálást.
A recitáció bennünk él. Ez az állapot a BUDDHA RECITÁCIÓ
SAMADHI.

4, Kitartóan Recitálni A Nevet--Buddha recitálás

A negyedik fajta Buddha recitáció Amitabha Buddha nevének
megragadása. A recitációnak tisztának, érthetőnek és a Három
Karmának: testnek, szájnak és gondolatnak is tisztának kell lenni.
A szájnak mentesnek kell lenni a Négy Gonosz Karmától:

1, bántó és sértő beszéd,
2, profán kifejezések,
3, hazugság
4, pletyka.

A testnek mentesnek kell lenni a Három Gonosz karmától:

1, gyilkosság
2, lopás
3, helytelen szexuális viselkedés


A gondolatnak mentesnek kell lenni a :

1, fukarságtól
2, gyűlölettől
3, butaságtól

Ha a 10 rossztól mentesek vagyunk, akkor, de csak akkor, képesek vagyunk a Buddha Nevének tökéletes recitálására, és a Buddha recitációs Samadhi elérésére.
Ettől kezdve, ha halljuk a szél fújását - ez Amitabha Buddha, ha halljuk az esőt az is Amitabha Buddha. Minden hang amit hallunk Amitabha Buddha nevének recitálása.

A Buddha nevének recitálása olyan mint valamit kézbe venni, és soha el nem engedni.
Ha Amitabha Buddha nevét minden nap recitáljuk, nem lesznek többé hamis, szétszórt gondolataink.


A harmadik Az Öt-rétegü Magyarázatból:

ÉRD EL A HITET, TEGYÉL FOGADALMAT, RECITÁLD AMITABHA

BUDDHA NEVÉT.  EZ A TANÍTÁS!!!

NEGYEDIK: MEGVITATJA A MŰKÖDÉSÉT.


A negyedik az Öt-Rétegből meghatározza a Szutra EREJÉT és HASZNÁLATÁT.

A Szutra Ereje az, hogy "NINCS VISSZATÉRÉS" ÉS ennek használata az ÚJRASZÜLETÉS.
Újra születve a Legnagyobb Boldogság Földjén, elérjük a "NINCS VISSZATÉRÉS" állapotát.

Más Dharma-Kapuk gyakorlói, nem érzik magukat biztonságban, mert senki nem biztositotta őket. Lehet, hogy néhány évig recitálnak Mantrákat, Szutrákat, de végül úgy érzik, hogy nem értek el semmit, nem jutottak semmire. Ha nem is ebben az életükben, de a következőben újra kell kezdeniük. Nembeszélve az egyszerü emberekről, de még az Arhatokban is megvan az ugynevezett " A méhben tartózkodás zavaros állapota", és elfelejtik a spirituális képességüket. A Bodhiszattvákban /Itt nem a Bodhiszattva Mahaszattvákról van szó/ meglévő zavaros állapot az ugynevezett "Nőiesség szétválasztása". Ezek az Arhatok és Bodhiszattvák, ha találkoznak a Jó Tanácsadóval, aki megtanítja őket gyakorolni, képesek lesznek felébredni. különben életről életre visszatérnek és nagyon nehezen tudják megvalósítani a Bodhi Szívet.
A Tan eltűnésének korát éljük, és nagyon könnyű visszaesni.
A Tiszta Földről nincs visszaesés, csak előre haladás, ha valaki eléri a NINCS VISSZATÉRÉS NÉGY FAJTA ÁLLAPOTÁT:


MELYEK: 1, NINCS VISSZATÉRÉS POZICIÓJA.

A Tiszta Földön született, bekerül a Buddha Pozicióba,
Transzformáció Útján megszületik a Lótuszból, mikor
a Virág kinyílik, meglátja a Buddhát, Hallja a Dharmát,
Ráébred Saját Ön-Természetére /Buddhaságára/ és
SOHA TÖBBÉ NEM ESIK VISSZA.


2, A NINCS VISSZATÉRÉS KAPCSOLATA.

A legtöbb ember a kezdetben szorgalmasan gyakorol, de
később már kevésbé. Napokra felfüggeszti a Buddha nevének
recitálását. Ahhoz, hogy a kapcsolatot fenn tudjuk tartani,
naponta legaláb tizszer el kell mondani Amitabha nevét.
Hiába mondjuk el egy nap százszor, ha utána tíz napig
nem recitáljuk.
Ezalatt a tíz nap alatt a kapcsolatunk a Tiszta Földdel
megszakad.
A Tiszta Földön nincs egyetlen egy szenvedése a Három
Gonosz Útnak. A Kalavinka Madarak és a Kétfejü Madarak
mind Amitabhát segítik a Dharma Tanításában.
Aki ott születik soha többé nem esik vissza a Kapcsolatban.
Ellenkezőleg a TISZTA FÖLDÖN CSAK ELŐRE HALADÁS
VAN.


3, NINCS VISSZATÉRÉS GONDOLATA.


A Szenvedések Világában, mikor az ember először találkozik
a Dharmával szinte beleveti magát a gyakorlatokba.
De később, ahogy múlik az idő egyre jobban azt érzi, hogy
túl sok a megkötés, túl sok a szabály amit be kell tartani,
túl sok kényelmetlenség, és elmegy a kedve a gyakorlástól.
A Lustaság Gondolata felmerül, még ha a VISSZATÉRÉS
KAPCSOLATBAN nem is, de a GONDOLATBAN VISSZAESETT.
Néhány évtized gyorsan elmúlik és a VISSZAESÉS
GONDOLATÁBAN a visszaesettek száma meghaladja a
kitartóan gyakorlók számát. Egyre nehezebb lesz Nem
Visszatérni.
A Tiszta Földön, éjjel- nappal halljuk a Dharmát, és senkiben
nem merül fel, a VISSZATÉRÉS GONDOLATA
A BODHI-GONDOLATBÓL.
MINDEN GONDOLAT MEGFORDÍTHATATLAN.


4, A LEGNAGYOBB NINCS VISSZATÉRÉS.

Transzformáció útján Lótuszból születni annyi, mint soha,
semmilyen körülmények között nem térni vissza, sem
ember, sem Arhat, de még Bodhiszattvaként sem.

Aki a Tiszta Földön születik ezt a NÉGY FAJTA NINCS
VISSZATÉRÉS ÁLLAPOT-ot éri el.
ETTŐL KEZDVE NINCS SZÜKSÉGE EMBERI TESTRE, MERT
TRANSZFORMÁCIÓ ÚTJÁN BÁRHOL, BÁRMIKOR
MEGJELENHET.


AZ ÖTÖDIK RÉTEG: MEGHATÁROZZA A TANÍTÁS JELÉT.


A Tripitaka Három részre osztott:

SZUTRÁK - Melyek a Szamádhihoz kapcsolódnak

SHASZTRÁK - Melyek Bölcsességhez kapcslódnak

VINAYA - Mely az Erkölcsi előírásokat tartalmazza.


Ez a szöveg a Szutrákhoz tartozik, és éppen ezért Állandó és Változatlan.
Miután az összes Tanítás eltűnik, ez a Szutra még 100 évig fennmarad, és nagyon sok élőlényt fog megszabadítani. Ez a magyarázata annak, hogy EZ A SZUTRA KÜLÖNBÖZIK MÁS SZUTRÁKTÓL.

A HÁROM JÁRMŰ-ből :" ARHATOK
PRATYEKA BUDDHÁK és
BODHISZATTVÁK," ez a Szutra a BODHISZATTVA
JÁRMŰHÖZ tartozik. A BODHISZATTVÁK,akik a lényeket átviszik a Túlsó Partra a Nagy Járműhöz tartoznak.
A Bodhiszattváknak 52 fokozata van. Az ötvenkét fokozatból csak az utolsó tíz A MAHABODHISZATTVÁK AKIK A LÉNYEKET ÁTVISZIK A TÚLSÓ PARTRA.


MOST, HOGY TUDJUK A SZUTRA NEVÉNEK MAGYARÁZATÁT ÉS ÖT-RÉTEGÜ JELENTÉSÉT, MEGVAN AZ ÁLTALÁNOS ISMERETÜNK

A BUDDHA ÁLTAL ELMONDOTT AMITABHA SZUTRÁRÓL.


Namo Amitabha

Bodhicitta