Anraku
A Tiszta Föld iskola különböző elnevezései

FEHÉR LÓTUSZ ISKOLÁ-nak is nevezik, mivel követői a Tiszta Földön egy fehér lótusz-virágban fognak születni. Ez az utolsó születésük, mivel nem kell többé visszatérniük a Samsárába, a szenvedés világába. Ezért a nevük "Avaivartika", vagyis vissza nem térő.

BUDDHAMANASIKARA az Iskola sanskrit elnevezése arra utal, hogy követői mindig a Buddhára (Amitabha Buddhára) gondolnak. Annyit jelent ez, mint állandóan a saját Buddha-természetünknek a tudatában lenni, mely a NAMO AMITABHA állandó recitálásával Amitábha Buddhával egyesitett. Az egyideig (1 - 7 napig, ahogy az Amitabha Sutra mondja) folytatott recitáció azt eredményezi, hogy Amitabha Neve, mint a mag, tudatunkban el van ültetve (az Alayavijnanaban, a megőrző tudatban) és többé egyetlen pillanatunk sincs, amely nélküle múlna el.

BUDDHANUSMRITI-nek is nevezik, szintén sanskritul, jelentése mint a fenti.

NEMBUTSU a japán elnevezése.

NIEN FO kínaiul.

LERÖVIDÍTETT ÚT-nak is nevezik, mivel követői egy születés alatt elérik azt, amit a más úton járók csak tízezer kalpa alatt.

AVAIVARTIKAYÁNA-nak is mondják, mivel a Tiszta Földön születők elérik a 7. Bodhisattva-fokozatot, a vissza-nem-esés állapotát.

ALACSONYABB ÚT-nak is mondják, mivel a Tiszta Földön születő a karmáival együtt megy oda. (A megtisztulás 81 foka egyenlő a Tiszta Föld 9X9 osztályával, amelyen a lények keresztül mennek, mielőtt Buddhaságot érnek el).

POPULÁRIS BUDDHIZMUS-nak is nevezik egyszerűsége miatt, abban a hamis hitben, hogy az igazság mindig bonyolult, holott az igazságnál mi sem egyszerűbb.

TAOIZMUS A BUDDHIZMUSON BELÜL: így is nevezik, mert a Taoizmus Három Szentje is Nyugaton van, továbbá nyílt, egyszerű, őszinte, ezt kivánja követőitől is, akiknek a Taoizmushoz hasonlóan, örök életet ígér.

AMIDIZMUS-nak is nevezik, mivel nem foglalkozik más Buddhákkal, mivel AMITABHA-nál nincs nagyobb Buddha, másrészt minden más Buddha AMITABHA megjelenési formája. Shakyamuni Buddha nem más, mint AMITABHA evilágon való megjelenése, az ún. Nirmanakaya.

KOMATSU (KIS FENYŐ) Mikor Honen-t (1133-1212) az első önálló Tiszta Föld irányzat megalapítóját száműzték, kilenc hónapig Komatsu no Sho-ban tartózkodott. Ma itt található a Honen-ji Templom. Honen tanítását mások Komatsu-nak, Kis Fenyőnek nevezték, mondván, hogy csak alacsony képességű emberek számára való. Honen verse így válaszolt erre:

"Azt mondják, Kis Fenyő:
Ezen csak nevetek:
Hatalmas ágai
Fenntartják az eget ! "

NAMO AMITABHA !