Bodhicitta
A NÉGY NEMES IGAZSÁG  /Skt: Arya-Satya/:
 
1, A  Szenvedés Nemes Igazsága /Skt:Duhkha, küszködés, elviselhetetlen,/ :
            Az élet szenvedés: a születés, betegség, öregség, halál
                                         a fájdalom, gyász, kétségbeesés
                                          a bánat, bizonytalanság, elválás
                                          szeretteinktől , ez mind  szenvedés.
2, A  Szenvedés Keletkezésének Nemes Igazsága /Skt, Samudaya/
                    A szenvedés keletkezésének oka a Vágy /Skt, Trsna/ .
                    A Vágy az ami újraszületést von maga után:  vágy az Itt és Most  élvezetek és gyönyörök után.
                    vágy az itt és most érzéki dolgok után,
                    vágy  a lét és nem-lét után..
3, A Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága /Skt, Nirodha/
                           Felismerése annak, hogy a szenvedés Megszüntethető.
 
4, A Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága:
 
                           A NEMES NYOLCRÉTÜ ÖSVÉNY /Skt, Arya-Astnghika -Marga/.
 
1. HELYES MEGGYŐZŐDÉS: a szenvedés igazságának felismerése és  ennek az IGAZSÁGNAK elfogadása.
2. HELYES ELHATÁROZÁS: meggyőződve a szenvedés igazságáról megfogadni, hogy a Dharmát tanulmányozva, annak erkölcsi előírásit követve munkálkodik az érző lények javára.
3, HELYES  BESZÉD: A Dharma követője a legjobb tudása szerint tanítja a Dharmát, nem dicsőíti önmagát, nem szól le másokat, nem használ profán kifejezéseket, nem állít valótlan dolgokat, mindent a valós történtek szerint mond el, nem mentegetve önmagát sem másokat.
4, HELYES CSELEKVÉS: a Dharma követője tetteiben mindig azt cselekszi amit szavaival állít, minden cselekedete az érző lények javára irányul.
5, HELYES ÉLETMÓD: a  Dharma követőjének a helyes beszédet és helyes  cselekedetet alkalmaznia kell a mindennapi életben. Olyan foglalkozást választ amivel az érző lényeket segíti. Nem lehet: vadász, mészáros, katona.
6, HELYES IGYEKEZET: a Dharma Útján járónak arra kell törekednie, hogy minden gondolata egészséges és tisztaszándéku legyen, az érző lények javára.        
7, HELYES  ELMÉLYEDÉS: a Dharma Gyakorlója mindig tudatában van annak, hogy mi a helyes gondolkodás, helyes cselekedet, helyes érzés.
8, HELYES MEDITÁCIÓ: A  Dharma Gyakorlója arra törekszik, hogy gondolatait képes legyen egy pontra irányítani,  és  ezáltal a különböző Dhyana állapotokat elérni.
 Az Első és Második Ösvény gyakorlata a HÁRMAS MENEDÉK  FORMULA  elmondása (amit inkább úgy kell értelmezni,  hogy  visszamenni vagy hazatérni)
         
A HÁRMAS MENEDÉK FORMULA
 
          A  BUDDHÁHOZ  FOLYAMODOM  OLTALOMÉRT
          A DHARMÁHOZ  FOLYAMODOM  OLTALOMÉRT
          A SANGHÁHOZ  FOLYAMODOM  OLTALOMÉRT

A Buddhához, a Tiszteletreméltóhoz, a Tökéletes Tanítóhoz folyamodom oltalomért
A Dharmához, a Tiszteletre  méltó Tökéletes Tanításhoz folyamodom oltalomért.
A Sanghához, a Tiszteletre méltó Gyülekezethez folyamodom oltalomért.
 
A BUDDHÁHOZ - A DHARMÁHOZ - A SANGHÁHOZ - FOLYAMODTAM OLTALOMÉRT.
 
  
A  Harmadik , Negyedik és Ötödik nemes Ösvény gyakorlata az ÖTÖS FOGADALOM  /Skt: Panca Shila/
 
1,  NE LÉGY ÁRTALMÁRA EGYETLEN EGY ÉRZŐ LÉNYNEK !
2,  NE VÉGY EL OLYASMIT  AMIT NEM ÖNKÉNT ADTAK !
3,  NE MERÜLJ EL ÉRZÉKI,  ÖSZTÖNÖS DOLGOKBAN !
4,  NE MONDJ VALÓTLANT !
5, NE ÉLJ BÓDÍTÓ SZEREKKEL !
A  Hatodik, Hetedik és Nyolcadik Nemes Ösvény gyakorlata/ Az érző lényekre való gondolás.

BUDDHA TANÍTVÁNYAI ! A rossz  karmát amit  létrehoztatok kezdet-nélküli időktől fogva, irigységből, gyűlöletből és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolatokkal,
BUDDHA TANÍTVÁNYAI BÁNJÁTOK MEG MIND !
 
ÉRZŐ LÉNYEK ! A rossz karmát amit létrehoztatok kezdet-nélküli időktől fogva irigység, gyűlölet és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolattal,
ÉRZŐ LÉNYEK  BÁNJÁTOK MEG MIND  !
 
SZENVEDŐ LELKEK ! A rossz karmát amit létrehoztatok irigységből, gyűlöletből és ostobaság által, testtel, szavakkal és gondolattal
SZENVEDŐ LELKEK BÁNJÁTOK MEG MIND !
 
Az érző lények száma végtelen : Fogadom, hogy átsegítem őket.
A szenvedés felmérhetetlen : Fogadom, hogy mind legyőzöm,
A Dharma - Kapuk megszámlálhatatlanok : Fogadom, hogy megtanulom őket.
A Buddha Útja felülmúlhatatlan: Fogadom, hogy  megvalósítom.
 
Az Ön - természet lényeit ; Fogadom, hogy átviszem
Az Ön - természet szenvedéseit; Fogadom, hogy megszüntetem.
Az Ön - természet Dharma - Kapuit ;  Fogadom, hogy teljesen megtanulom.
Az Öntermészet Buddha Útjait ; fogadom, hogy felismerem.

A HÁRMAS MENEDÉKFORMULA  AZ ÉRZŐ LÉNYEKÉRT.

A Buddha erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény megtisztult gondolattal maradéktalanul megérti a szenvedésből  kivezető utat.
A Dharma erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény a Sutrák Kincsestárában mélyen elmerülve, oly nagy bölcsességre tesz szert mint az óceán.
A Sangha erejére támaszkodva fogadom, hogy minden érző lény egyetlen egy gyülekezetben gyakorolja a teljes békességet.
         
BÉKESSÉG MINDEN LÉNYNEK !
MAITRI MAITRI MAHAMAITRI.