Dark Zen

A "DARK ZEN" megjelölés, hogy ott kezdjük, semmiképpen sem helytálló, legalábbis az első ránézésre valami mást sugallna, mint ami ez a tanítás tulajdonképpen.

A tanítás Ardent Hollingsworth-tól származik, aki még a '60-as években egy kisebb zen-templomban volt tanítvány, másokkal együtt. Mestere egyszer elutazott, és ő kihasználva a szabadidőt, beült a könyvtárba, és minden fontos dolgot elolvasott a Zenről. Ekkor volt az első megvilágosodása, ugyanis rájött arra, hogy a mestere egy ostoba fickó.
A. Hollingsworth életéről nem sokat beszél, annyit elmond ugyan, hogy 12 évet töltött intenziv meditációval remeteségben. Azt, hogy Amerika legkiválóbb buddhológusai közé tartozik, még ellenfelei sem vonják kétségbe. Egyszer a Belief.net-en hosszú vitát folytattunk a negativ buddhistákkal, amikor a Pozitiv Buddhizmust Hollingsworth-al, és még egy harmadik személlyel mi képviseltük.
Hollingsworth azt állítja magáról, hogy a "Fekete Sárkány Rend" tagja, ami valószinűleg a legtitokzatosabb Rend a buddhizmuson belül.
Ennek a Rendnek nyilvánvalóan van valami köze - már csak nevéből is következtetve a "Dark Zen"-hez. Ennek megfelelően maga a "Dark Zen" is elég titokzatos.
Minden "titokzatosságuk" dacára azonban, ha valaki kellőképen járatos az eredeti buddhizmusban, tanításaikat könnyen megértheti.
Először is Bodhidharmát pozitiv buddhistának tartják, mivel ő más szent-iratot, mint a Lankavatara Sutrát el nem ismert. Ugyanakkor, mint mondják, Bodhidharma elismerte az örökké létező, inherens Buddha-természetet, melyet meditációval kell megtisztítani. Ugyanakkor elvetik a koanok használatát, és a zen-mestereket nem tartják buddháknak, és nem ismerik el a Dharma töretlen vonalban, mestertől-mesterig való átadását - itt számtalan törést mutatnak ki.
Tanításukat tehát nem vezetik vissza a Buddhához, és kijelentik, hogy ez a visszavezetés más zen irányzatok részéről is csak fikció.
Doktrinális alapjaikat a Sir Aurel Stein által Tun-huangban talált szent-iratok egy része képezi.
Ezekben az iratokban az áll, hogy a zen (C'han) eredete azokra az Arhatokra vezethető vissza, kik nem távoztak el a Nirvanába, hanem az Öt Szent Hegy mindegyikében egy barlangban ülnek, mély meditációban várva arra, hogy Maitreya Buddha megjelenjen a földön.
Ezek az Arhatok valamikor régen összegyűltek a Shuang-feng hegyen, és mindegyik elmondta azt, amit tudott a "Sötét Principium"-ról, és mindezeket írásba foglalták. A tanitás igy kapta a nevét, és ezt tükrözi másik elnevezése, a YIN -ZEN is. Ez a "Sötét Principium" nem más, mint a Samsara, és az erről való elmélkedés elvezet a megtisztuláshoz.
A tanítás szerint minden összetett dolog a "Sötét Principium"-ból származik, de az maga nem alkotott és nem összetett.
Így tanításaik ezen a ponton megegyeznek a T'ien-t'ai iskola Buddha-természetről szóló tanításával, mely szerint a világban lévő rossz visszavezethető a Buddha-természetben potenciálisan lévő rosszal, ami még a Buddha-természetben önmagában nem rossz, de azzá válik a Samsarában aktualizálódva.
A Buddha-természet ilyen értelmezését sem a Shingon, sem a Kegon nem fogadta el, és éppúgy nem fogadják el a Tiszta Föld irányzatok sem, mivel a Buddha-természetet Abszolút Jónak tekintik.
Ettől függetlenül a "Dark Zen" a pozitiv buddhizmushoz tartozik, mivel elismerik az inherens Buddha-természetet, és a Satyatmant, az Igazi Én-t.

NAMO AMITABHA!
Anraku