HONEN SHONIN (1133-1212) MONDÁSAI

"Buddha Shaka (Shakyamuni) két tanítást hagyott maga után : olyan ez, mint az ökör két szarva ; mindegyik külön áll, de mindegyik az ököré."

"Buddha Shaka tanítása ugyanolyan értékes, de az emberi képességekhez az én vallásom (Amidizmus) a legjobban alkalmazható."

"Még ha a Tíz Világtáj minden Buddhája és Bodhisattvája is ajánlana nektek ezen kívül (Nembutsu) más gyakorlatokat, akkor se merészeljétek követni őket !"

"A Jodo Iskola tudósainak meg kell jegyezniük a következőket: Ha valaki jól ismeri a Shodo tanítását, de szívében a Jodohoz fordul, akkor föl kell adnia az előbbit és az utóbbihoz kell tartania magát. Így tett Donran is, aki felhagyott a négy Shastra magyarázatával, és a Jodonak szentelte magát. Doshaku Zenji ugyanezt tette amikor felhagyott a Nirvana Sutra magyarázatával és teljes szorgalommal a Tiszta Földre vezető gyakorlatokat követte."

"Ha valaki szívében igaz, ha valaki szívében, cselekedeteiben, szavaiban, gondolataiban igaz, nem képmutató, nem törtető, akkor birtokában van annak, amit a 'Legőszintébb Szív'-nek nevezünk."

"Ameddig valaki a Három Mentális Állapot birtokában van, nem számít ki milyen gyenge, hogy az Ojo-t eléri, aziránt semmi kétség, legfeljebb a születési osztálya lesz arányosan alacsonyabb fokú."

"Legyünk közömbösek a külső megjelenés iránt, legyen az jó vagy rossz, ne törődjünk a világ kritikájával, teljes szivünkkel útálva ezt a gonosz világot, ragaszkodjunk a Tiszta Földhöz, szűnjünk meg rosszat tenni, gyakorolva a jót, elménket a Buddha-természettel összhangba hozva elnyerjük azt, amit Őszinte és Tiszta Szívnek nevezünk."

"A Shodo tanítása szerint intellektuális képességeinket a legmagasabb szintre kell fejlesztenünk, hogy a körforgás végzetéből megszabaduljunk: ugyanakkor a Jodo gyakorlata azt kívánja tőlünk, hogy visszatérjünk eredeti egyszerűségünkhöz hogy születést nyerjünk (Ojo) ezen az Áldott Földön."

"Hogyan kell élni az életünket? Úgy, hogy recitálni tudjuk a Nembutsut. Ha valami akadályoz bennünket a Nembutsu gyakorlásában, azt abba kell hagynunk. Ruha, étel, tető a fejünk felett, ezek segítenek a Nembutsu gyakorlásában, és még egyéb más dolgok is. Azok, akik nem recitálják a Nembutsut, és csak a testükkel vannak elfoglalva, bizonyosan a születés három rossz szektorába kerülnek haláluk után. (Pokol. kísértetek világa, állatok világa.) Ugyanakkor nincs arra ok, hogy azok akik recitálják a Nembutsut, ne törődjenek a testükkel, mely a Tiszta Földön fog újraszületni. Ezért törődnünk kell magunkkal, amennyire ez lehetséges. De ha a testtel való törődés főcéllá válik, akkor biztosan a három rossz szektor valamelyikébe kerülünk. De ha azért törődünk magunkkal, hogy recitáljuk a Nembutsut és így születést érjünk el a Tiszta Földön, akkor ez a törődés a Nembutsut támogató segítő cselekedetté lesz. Így van ez."

"Kik tudják követni a Tiszta Föld tanítását ? Az egyszerű emberek kik nem járatosak a filozófiában és a metafizikában, ellenben természetes hitük van. Továbbá mindazok, kik nagy jártassággal rendelkeznek a filozófiában és a metafizikában, de ráébredtek, hogy ez nem vezet semerre. A középszerű embereknek sem természetes hitük, sem megfelelő tudásuk nincs, és rendszerint tudálékosak, és lenézik az egyszerű, természetes hitet. Ezért a Tiszta Föld egyszerű tanítását nem tudják követni."

Honen megkérdezte tanítványát, Benchót : - Melyik Nembutsu jobb : Awanosuke-é, vagy Genku-é ? (Honen másik neve.) Awanosuke alacsony osztályból származott, és mielőtt Honen tanítványa lett, asztrológus volt. (Az asztrológusokat a szerzetesek hagyományosan lenézték.) A kérdés arra irányult, vajon egy tanulatlan személy Nembutsuja ér-e annyit, mint egy tanulté. Honen tanítása szerint a kettő között nincs különbség. Benchonak tehát ezt kellett volna mondania. Bencho azonban mást mondott : Hogyan is lehetne Awanosuke Nembutsuja egyenlő a Mesterével ?
Mire Honen nagymérgesen így válaszolt: A füleden ültél, amíg a Tiszta Földről magyaráztam?

Honen, bár a Tendai egyik legtanultabb szerzetese volt, mégis sokszor úgy állította be magát, mint tudatlant és együgyűt : - Sajnos képtelen vagyok arra, hogy fölkeltsem magamban a bodhicittát, ezenkívül mindig valamilyen betegségben szenvedek. Szomorú, szomorú dolog ez! Mit is tudnék tenni? Egy ilyen személy nem tud előre haladni sem a Shilában (előírások) sem a Samadhiban (meditáció) sem a Prajnaban (bölcsesség).
Mindig is úgy érezte, hogy tanultsága hátrányt jelent a számára : "Genkunak (Honen másik neve) nincs elég bölcsessége, hogy másokat tanítson. Lám, a Hosshoji-ból való Ku Amida Butsu kevésbé intelligens, mégis több embert vezet a Tiszta Földre!"

Honent, ha egyszer felismerte az igazságot, semmi sem tántorította el tőle. Arra a következtetésre jutott, hogy a recitált Nembutsu felsőbbrendű mint a meditatív, vizualizált Nembutsu. Mikor ezt elmondta mesterének, Eikunak, az annyira feldühödött ezen, hogy a fej-tartó fapárnát hozzávágta tanítványához, mondván, hogy Ryonin, a Yuzu Nembutsu szekta alapítója az ellenkező véleményen volt. Mire Honen csak ennyit mondott: "Mindez semmi egyebet nem jelent, csak azt, hogy Ryonin Shonin előbb született mint én. "

NAMO AMITABHA !
Anraku