Anraku
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR Bodhisattva

1933. február 22.-én Japánban a Taisho Egyetemen a Jodo Shin Shu Iskola Hongwanji ágazata Bodhisattvaként kanonizálta Csoma Bosatsut, vagyis Kőrösi Csoma Sándort.
Vajon miért a Hongwanji, és miért nem a tibetiek? Hiszen Kőrösi munkássága Tibettel kapcsolatos, és nem a japánokkal! - gondolhatnánk. De Kőrösi Csoma Sándort nem Tibeti Szótáráért, vagy Nyelvtanáért avatták Bodhisattvává.
Élete során végig a Bodhisattva előírásokhoz tartotta magát: nem kellett ezeket tanulnia, természetes volt ez Nála. Húst soha sem evett, még a tibeti kemény telekben is beérte campával, és yak-vajas teával. A húsevő lámák csodálták érte. Többen állították, hogy áttért a buddhizmusra, mégtöbben kétségbe vonták ezt, hangoztatva, hogy "hű maradt református hitéhez."
Annyit biztosan tudunk, hogy szótárát Manjushri Bodhisattvához szóló invokációval kezdte, - ami meglehetősen ritka lehet a reformátusoknál!
A tibetiek Phyi-gLing-gi Grwa-pa - nak, "Külországi Tudós"-nak nevezték: a Grwa-pa szó (ahogy ezt éppen Csoma szótárából tudjuk) jelenthet szerzetest is. De ha nem is volt szerzetes, ez csodálatos életének érdemeiből nem von le semmit.
A Hongwanji Bodhisattvává avató ediktuma kihangsúlyozza a kanonizáció okát: "Ő volt az aki megnyitotta a Nyugat Szivét a Buddha-Dharma befogadására."
Nem szótárával és nyelvtanával érte ezt el: A Hongwanji azt értékelte benne, hogy 1836-ban angol nyelvre fordította a Nagyobbik Sukhavati-vyuhát, a Tiszta Föld Iskola legfontosabb Sutráját. Így Kőrösi Csoma Sándor Mahabodhisattva, és a Tiszta Föld Iskola Első Nyugati Pátriárkája lett.
A "Mahabodhisattva" azt jelenti, hogy a magyar Csoma Bodhisattva egy sorban áll Aryasangával, Vasubandhuval, Sthiramatival, Dignagaval, és Dharmakirtivel.
Életében - ezt szerettem volna elmondani - buddhista szempontok szerint mellékes dolog a szótár és a nyelvtan megírása, ennél sokkal, de sokkal nagyobb dolog a Nagyobbik Sukhavati (Végtelen Élet Sutrája) lefordítása. Ezért avatták Mahabodhisattvává.
Továbbá azt jelenti, hogy nekünk, magyaroknak karmikus kapcsolatunk volt ezzel a Sutrával, amit egy közülünk született MAHABODHISATTVA próbált nekünk, és a Nyugatiaknak tovább adni, mindeddig sikertelenül. Miért nem értjük meg ezt, legalább mi, magyar buddhisták?
A Nyugati népeknek egyetlenegy Bodhisattvájuk sincs. Nekünk van, egyedül az egész Nyugati világban.
De fel sem tudjuk fogni, hogy ez mit jelent.
Többek között azt is jelenti, hogy nekünk nincs karmikus kapcsolatunk sem a Zennel, sem a Lámaizmussal, vagy a Theravádával. Annál erősebb kapcsolatunk van a Tiszta Földdel. Mégegyszer le kell írnom: A TISZTA FÖLD ISKOLA ELSŐ NYUGATI PÁTRIÁRKÁJA CSOMA BOSATSU - KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR !!!

SADHU ! SADHU ! SADHU !

Anraku