AZ ÖT ALAPELV vagy másnéven ÖTÖS SZABÁLY
/Páli: PANCASILA/
Forrás: http://tisztafold.birodalom.net

1, Az első és legfontosabb alapszabály:

NE ÖLJ! NE OLTS KI ÉLETET!

Miért ölnek az emberek? Azért mert VERSENYEZNEK. A vagy én, vagy te ami a gondolatukban annyit jelent, hogy neked meg kell halnod, hogy én élhessek. A gondolatukat elhomályosítja a düh és a gyűlölet, ezért nem képesek a nemölésre. A verseny, a minden áron győzniakarás a gyűlöletet táplálja a másik iránt. A Dharma eltűnésének ideje elérkezett.
Ez abból is látható, hogy az ölés már nemcsak alacsonyabb rendű élőlényekre korlátozódik. Lépésről lépésre közelebb kerültünk ahhoz, hogy egyesek már az emberölésre is találtak elfogadható okot.
A Buddha tanítása szerint minden a gondolatból származik. Tehát ha "csak" gondolatban kívánjuk mások halálát, az annyi mintha megöltük volna. A különböző szervátültetések magukkal hozták ezt a gondolkodást, persze humanista, önfeláldozó álarcban burkolva, hogy eltitkolja azt, hogy mennyire igaz az, hogy AHHOZ, HOGY ÉN ÉLJEK, NEKED MEG KELL HALNOD. A művi abortusz úgyszintén. AHHOZ, HOGY ÉN ZAVARTALANUL ÉLHESSEK NEKED MEG KELL HALNOD. Az úgynevezett "steam cell" kisérletek oda vezetnek mint a különböző állatfarmok, ahonnan az állatokat a vágóhídra viszik. Ezeken az embriófarmokon különböző emberi alkatrészekhez lehet majd hozzájutni.
A Buddha Dharma VISSZAUTASÍTJA azt a szemléletet, HOGY a CÉL SZENTESÍTI AZ ESZKÖZT.


2, A második alapszabály:

NE LOPJ ! NE VÉGY EL SEMMIT, AMIT NEM ÖNKÉNT ADTAK ODA !

Miért lopnak az emberek? Kapzsiságból, nyereségvágyból, mohóságból, ami szintén nem más mint "verseny". Elveszem tőled, hogy nekem több legyen. Ha nekem több van azért veszem el, hogy nekem mégtöbb legyen. És így tovább, mert a gondolatunkban nincs más mint "még több kell", semmi nem elég, mert nincs olyan sok aminél több ne lenne.


3, A harmadik alapszabály:

NE MERÜLJ EL ÉRZÉKI DOLGOKBAN !

Miért merülnek el az emberek érzéki dolgokban? Azért, mert "versenyeznek". Verseny az ösztönök és érzéki vágyak kielégitésére. A férfi nők után, a nő férfiak után vágyik. Ez alól sokszor még a legkedvesebb barátunk férje vagy felesége sem kivétel. Az ékszerek, divatos ruhák utáni vágy, mind az ösztönök, érzéki vágyak felkeltésére irányul. A különböző illatszerek fokozottabb érzéki vágyat okoznak.


4, A negyedik alapszabály:

NE HAZUDJ ! NE MONDJ VALÓTLANT !

Miért hazudnak az emberek? Azért mert "versenyeznek". A vesztéstől való félelmükben, önző gondolataik az őrületbe viszi őket. Azt gondolják, ha másokat becsapnak a hazugságukkal, az emberek nem fognak rájönni igazi, valós szándékukra. Őrületükben észre sem veszik, hogy milyen lavinát indítottak el maguk ellen. Egyik hazugságot a másik követi, mindig figyelnie kell arra, hogy kinek, hol, mikor, mit hazudott. Hazugságot hazugságra épít, végül az egész élete hazugságra épül fel.


5, Az ötödik alapszabály:

NE ÉLJ BÓDÍTÓ SZEREKKEL !

Miért élnek az emberek bódító szerekkel? Azért, mert "versenyeznek". Úgy képzelik, a bódító és kábító szerek hatása alatt, hogy mindenkinél erősebbek, okoabbak. Olyasmire képesek amire más rajtuk kívül nem képes. Azt képzelik, hogy képesek repülni, képesek megállítani a száguldó járműveket. Olyan érzés keríti hatalmába őket, hogy azt képzelik az Örök Boldogság Földjén vannak és halhatatlanok. Elvesztik erkölcsi értékeiket, tudatukon kívül bűnös cselekedeteket követnek el. Észre sem veszik, hogy már nem ők, hanem a kábítószer irányítja gondolataikat.

Az Ötös Szabály tulajdonképen nem csak Buddhistákra vonatkozik, hanem minden EMBERRE.
A Buddhista mondás igy szól: Ha valaki egy szabályt nem tart be, az már csak 80%-ban ember, és elkezdett farkat növeszteni. Vagyis elindult az állatok világa felé.

Ha az emberek megakarják érteni A Három Idők Összes Buddháját, akkor a Dharma Birodalom Természetéről kell elmélkedniük:
MINDEN EGYEDÜL A GONDOLATBÓL SZÁRMAZIK
/Avatamsaka Sutra/

Tehát, hogyha tiszta életet akarunk élni a Szabályok betartásával, akkor először is GONDOLATAINKAT KELL MEGTISZTÍTANUNK !

Namo Amitabha

Bodhicitta.