SHICHIKAJO - KISHOMON (HÉT-PONTOS KÖTELEZVÉNY)

(A HÉT-PONTOS KÖTELEZVÉNY-t 1204-ben írták. Sokan vitatják Honen szerzőségét, de az általános vélemény szerint Honen a szerző. Az Enryaku-ji szerzetesei követelték Shinshotól, az apáttól, hogy tiltsa be a Honen által tanított exkluziv Nembutsut. Honen az elégedetlenkedők lecsillapítására írta ezt a kötelezvényt, melyet 163 tanítványával aláíratott, és elküldött Shinshonak.)

1. Tartózkodj más Buddhák és Bodhisattvák leszólásától és a Shingon és Tendai szekták támadásától, mivel nem vagy járatos a tanításaikban.

2. Tudatlan létedre ne elegyedj vitába bölcs emberekkel, vagy olyanokkal, akik más vallási gyakorlatot végeznek.

3. Tudatlan és részrehajló elmével ne mondd azt másoknak akik másban hisznek vagy mást gyakorolnak, hogy azt abba kell hagyniuk.

4. Tartózkodj az olyan kijelentésektől, hogy a szerzetesi előírásokat nem kell betartani a Nembutsu útján, hogy a szexuális vágyak gátlástalan kiélése, a szeszesital fogyasztása és a húsevés megengedett. Ne nevezd azokat, akik betartják az előírásokat az "össze-vissza gyakorlatok" embereinek, és ne tanítsd azt, hogy azoknak, akik hisznek Amida eredeti fogadalmában, nem kell félniük rossz cselekedetek elkövetésétől.

5. Tudatlan személy létedre, jó és rossz között különbséget tenni nem tudván, óvakodj az írott tanítások deviáns magyarázatától, azt állítva, hogy azok saját mestered tanításai. Önkényes tanításokkal ne keress szükségtelen vitákat: óvakodj ezektől mert a bölcsek kinevetnek, a tudatlanokat pedig tévútra vezeted.

6. Mivel a tudatlanság állapotában vagy, tartózkodj a prédikálásban való túlzott elmerüléstől, mivel nem tudsz semmit az igaz tanításokról: ne terjessz eretnekséget a papok és laikusok között.

7. Tartózkodj eretnekségek terjesztésétől, melyek nem buddhista tanítások, úgy állítva be őket, mintha azok igazi tanítások lennének, és ne állítsd azt, hogy ezek mestered tanításai.

A GENKYU első évének (1204) novemberében

(Ford. Rev.Dr. Ősz Lajos)