TZU-EN (632-682) : HSI-FANG YAO-CHUE
(ESSZENCIÁLIS DOLGOK A NYUGAT FÖLDJÉN VALÓ SZÜLETÉSHEZ)
(Részlet)

(Tzu-EN a kínai Fa-hsiang (Yogacara) Iskolát megalapító Kuei Chi tiszteleti neve, aki Hsuan Tsang főtanítványa volt.)


A hívőnek a négy módon kell végeznie a gyakorlatait, mivel ez a helyes mód (gyakorlat). Az első ezekből a hosszantartó gyakorlat: a Bodhi iránti vágy első felébredésétől egészen annak megvalósításáig állandóan végezni kell a tiszta karmikus cselekedeteket, amelyben soha nem szabad visszaesni.
A második a gyakorlatok tisztelettel való végzése. Ennek öt aspektusa van.

Az első a Szent Lények tisztelete (Amitabha Buddha, és így tovább) akikkel karmikus összeköttetésünk van.  Járva, állva, ülve, vagy fekve, soha sem szabad hátunkat Nyugat felé fordítanunk: orrunkat fújni, köpni, magunkon könnyíteni, amikor Nyugat felé nézünk.


A második aspektus: tisztelni azokat a képmásokat és szentiratokat melyekkel karmikus kapcsolatban állunk. Így képmásokat és képeket kell készíteni a Nyugat Tiszta Földjén lévő Amitabháról. Ha valaki nem képes több képet készíteni, akkor a Buddha és a két Bodhisattva képének elkészítése elég.
A szentiratok tiszteletének kérdését illetően: az Amitabha Sutrát és más Tiszta Föld Sutrákat az öt színnel kell betakarni, és így olvasni, vagy másokkal olvastatni. Ezeket a képeket és Sutrákat egy szobában kell elhelyezni. naponta hat meghatározott időben leborulást kell végezni előttük, bűneinket meg kell bánni előttük, virágokat és füstölőket felajánlani előttük, és a legnagyobb tiszteletben részesíteni őket.

A harmadik: tisztelni a vallási tanítókat akikkel karmikus kapcsolatunk van. Ha valaki a Tiszta Föld doktrináját tanítja, legyen bár száz vagy ezer mérföld távolságra, vagy akár messzebbre is, fel kell keresni és vele közeli kapcsolatba kerülni, tisztelni kell és felajánlásokat kell neki tenni. Hasonlóképpen mély tiszteletet kell kifejezni azok iránt, akik olyan tanításokat követnek, amelyek nem egyeznek a mi nézeteinkkel. Ha utat engedünk a lenézésnek és büszkeségnek, az ebből származó bűn határtalan lesz. Ezért tisztelettel kell néznünk minden emberre, és ez megszünteti a gyakorlataink során elénk meredő akadályokat.

A negyedik azoknak a társainknak a tisztelete akikkel karmikus kapcsolatban állunk, akik ugyanazokat a gyakorlatokat végzik. Még azok is akik súlyos akadályok miatt nem tudnak egyedül gyakorolni, bizonyosan meg tudják ezt tenni, ha jó barátokra támaszkodhatnak. Ezt téve megmenekülhetnek a veszélyektől, és megszabadulhatnak a balszerencsétől. Így lesznek alkalmasak arra, hogy egymást segítsék és támogassák. Ezért nagyra kell becsülni és értékelni a jó karmikus kapcsolatokat barátainkkal.

Az ötödik a Hármas Drágaság tisztelete. Mélyen kell tisztelnünk őket, tekintsük őket bár az Igazság Szubsztanciális Megjelenéseinek, vagy külön kategóriáknak. (A Három Drágaság két aspektus szerint való interpretálását most elkerüljük, mivel ma az emberek megközelítése sekélyes, és nem tudják a tanításokat gyakorlataikba belefoglalni.)
Mindazonáltal a Hármas Drágaság reprezentált formájában kedvező karmákat jelent a sekélyes megértésűeknek, ezért a továbbiak kifejtése során ezt figyelembe veszem.

A Buddha Drágaság reprezentált formájában megfelel a szantálfából faragott szobroknak, a brokátba himzett képeknek, a természetes anyagokból készítetteknek, az aranyozott képmásoknak, a drágakő berakásuaknak, a selyemre festetteknek, a kőből vagy agyagból készítetteknek. Különös tiszteletet kell tanúsítani a megszentelt képmások iránt. Ha valaki - bárcsak rövid ideig is - elmélkedik ezeken a képmásokon, úgy bűnei elenyésznek, erényeiben pedig növekedni fog.

A Dharma Drágaság reprezentált formájában megfelel a Három Yana tanításainak, melyek szavaikban és kijelentéseikben a Dharmadhatuból származnak. Ez az az állapot, ahonnan a megszabadulás származik. Ezért ez kivételes tiszteletet érdemel. Ez az az alap, ahonnan a bölcsesség származik. Eszerint kell a Sutrákat lemásolni. Ezeket mindig egy megszentelt helyen kell tartani, speciális dobozokba kell őket helyezni, és mély tiszteletben részesíteni. Aki olvassa vagy recitálja őket, annak a testének, és kezének tisztának kell lennie.

A Sangha Drágaságához tartoznak a szent szerzetesek és Bodhisattvák, még azok is akik megszegik az előírásokat. Mindegyikük iránt tiszteletet kell tanúsítani. Ne adjunk utat gőgös gondolatoknak.

A gyakorlat végzésének négy módjából a harmadik a megszakítatlan végzés. Ez az állandó "Buddhára gondolás", és a kívánatos születésre való gondolás. Minden időben elménkben kell ezeket a dolgokat tartani.

Hogy ezt illusztráljuk, képzeljünk el egy személyt, akit elfogtak és idegen országba vittek, ahol alantas állapotba került, és különböző szenvedéseken ment keresztül. Hirtelen, szüleire gondolva sürgősen haza szeretne menni, de nincs semmije amivel felszerelje magát az útra. Éjjel és nappal nehéz helyzetén tépelődik, és fájdalma akkora, hogy alig tudja elviselni. Egy pillanatig sem szűnik meg szüleire gondolni. Végül is sikerül neki véghezvinni a szükséges előkészületeket, és így haza tud térni. Öröme kitörő és határtalan hogy apjával és anyjával együtt lehet.

Így van ez a gyakorlóval is. Szívének és elméjének jósága régen megromlott a vakító szenvedélyektől, az erény és bölcsesség kincse rég elveszett. Hosszú korok óta sodródik az élet és halál áramlatában, elvakító szenvedélyeinek nem ura többé. Mint a démon-király örökös szolgája ide-oda vetődik a hat lét-állapot útjain, így szenvedi el azok testi és lelki kínjait. De most kedvező karmikus feltételekkel találkozik: meghallja, hogy Amitabha Buddha, a könyörületes Atya megmenti a lények sokaságát, és az erre tett univerzális fogadalmát sohasem adja fel.

Éjjel és nappal gyakorolni kezd ezért, mert vágyik a megvilágosodásra, és a Születésre. Ezért szorgalmasan és fáradhatatlanul kell gyakorolni. Állandóan arra kell gondolni, hogy mennyire adósai vagyunk a Buddha kegyelmének, és hogy életünkkel hogyan tudjuk ezt visszafizetni.

A negyedik az exkluziv gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy teljes szívünkből vágyódunk a Tökéletes Áldás Földjére, és tisztelettel gondolunk Amitabha Buddhára. Nem kell ezért foglalkoznunk a kevert gyakorlatokkal. A gyakorlat, amelyet minden nap elmélyedten kell végeznünk, a Nien-Fo, és a Sutrák recitálása. A többi gyakorlatokat félre kell tennünk.

(Ford, . Rev.Dr.Ősz Lajos/Anraku )
_________________