DOLPOPA  SHERAB  GYALTSEN:
A  NEGYEDIK  ZSINAT (Bka' bsdus bzhi pa)   -  Részletek  -  (1)
(Magyar fordítás, és jegyzetek: Rev. Dr. Ősz Lajos)
(A kihagyott részek tantrikus vonatkozásúak.)
(Hódolat a menedék minden forrásának)
OM  GURU  BUDDHA  BODHISATTVEBHYO  NAMO  NAMAH (2)
(Hódolat a legfelsőbb Buddhaságnak, az önmagából keletkező gnózis Olyanságának.)

Tisztelettel hódolatomat fejezem ki a a tökéletesen befejezett Buddha, az Áldott iránt, aki az Olyanság, a legvégsőbb Tisztaság, az Én (Atman, bdag) a nagy Áldás, és Állandóság.(3)

(Az értekezés megszerkesztésének fogadalma)
Teljesen megmagyarázom a négy kalpa mind a két rendjét.(4)
(A négy kalpa mindkét rendjének általános természete)

A négy nagy kalpa a kozmikus korok kvalitásával áll kapcsolatban,
ugyanakkor a négy kisebb kalpa a Tan kvalitásával.(5)

(A négy kalpa két rendjének évekbeni hossza)
Az első rend évei négymillió háromszázhúsz ezer, melynek a negyede "láb"-ként lett meghatározva. (6)

Egy láb, kettő, három és négy, sorban, mint Kaliyuga, Dvaparayuga, Tretayuga, és mint Krtayuga lettek meghatározva.
Ami a négy kisebb kalpát illeti a Tan kvalitásával kapcsolatban, a négy kalpa mindegyikének kora a negyede huszonegy ezer hatszáz emberi évnek.(7)

(A négy kisebb kalpa specifikus azonosítása)
A hibátlan, a teljes kvalitásokkal a Krtayuga Dharma. Mikor egy negyede romlott, ez az előbbi Tretayuga. Mikor fele elromlott, az lett a későbbi Tretayuga. A maradék, amikor háromnegyed elromlott, az a Dvaparayuga. Ha nincs meg már egy negyed sem, az a Kaliyuga, ami úgy lett meghatározva mint az ellen-istenek (asurák) és a barbárok negatív dharmája.(8)

(A Krtayuga mint a hiteles tanúbizonyság)
Ezen osztályok mindegyikét teljesen megértve, meg kívánom tisztítani a Tant.
És azt kívánva úgy magam, mint mások számára, hogy a legjobb útra térjünk, tisztelem a Krtayuga magasztos Dharmáját, mint tanúbizonyságot.

(A romlott Tretayuga értekezések magyarázatainak kétséges megbízhatósága)
A Tretayuga és a későbbi kalpák romlottak, és értekezéseik, melyek hígitottak mint a tej a piacon, egyetlen esetben sem szolgálhatnak tanúbizonyságként.
A magasabb megcáfolja az alacsonyabbat, mint ahogy az alacsonyabb filozófiai szisztema megcáfolja az alacsonyabbat.

(A tiszta szemlélet, meditáció és viselkedés, ahogyan az meg lett határozva a romlatlan Krtayuga Dharmában.)
A Krtayuga Dharma a Győzelmes (Jina) és a tizedik spirituális szint urainak és a szisztemák nagy kezdeményezőinek hibátlan szavai, melyek romlatlanok és magasztos kvalitásokkal felruházottak.(9)

Ebben a tradicióban nem minden üres az ön-természettől. Pontosan megkülönböztetve, üres az ön-természettől  és üres a másiktól, akármi is relativ, az úgy lett meghatározva, mint üres az öntermészettől, és akármi is abszolút, az úgy lett meghatározva, hogy pontosan üres a másiktól.

(A két igazság létezésének módja)
Miért? Mert a két igazság úgy lett meghatározva, hogy annak két módja van, manifesztációjának két módja van, és az ürességnek is két módja van, És a túlzások és elferdítések, romlott és romlatlan ellentmondások stb. miatt, a fenomen és az igazi természet, az összetett és nem összetett úgy lett meghatározva, mint két nagy birodalom.

(Az ok, hogy a két igazságról miért nem mondhatjuk, hogy azonos, vagy másik  esszenciájuk  van)
Az lehetetlen, hogy a két igazságnak egy esszenciája legyen, ugyanakkor nem különböznek esszenciálisan, ugyanakkor nincsennek különbség nélkül sem, mivel itt van az egy-esszencia kizárásának különbsége.
Tekintettel pontosan erre, úgy lett meghatározva, hogy az esszencia pontossággal nem kifejezhető mint ez, vagy a másik.
Pontosan ezt a procedurát kell alkalmazni a fenomén és az igazi természet, samsara és nirvana, limitáció és centrum, esetleges és őseredeti, csinált és természetes, a burok és az esszencia esetében, a procedura szintén pontosan ez.

(A perverz nézőpontúak véleményei)
A Trtayugában és a későbbi kalpákban mást mondanak: Kivéve ami üres az ön-természettől, az amelyik üres a másiktól, nem illik az üresség meghatározásába.
Ezért bármi is lett meghatározva a realitás végső mély módjaként, mint a realitás abszolút kiterjedése, az Olyanság (bhutatathata), a természetes sugárzó fény, a természetes együtt-keletkezés és  a természetes nem-változó állapot, A realitás legvégső Buddha-teste, a transzcendens bölcsesség végső tökéletessége, a végső Madhyamaka (10), a végső Nirvana, és a végső nagy megvilágosodás, A végső Buddha, a végső Dharma, végső Sangha,a végső istensé-
gek és mantrák, és a végső tantrák és mandalák, úgy lettek mondva, mint amik pontosan üresek az ön-természettől.
Azt állítják, hogy ami üres az ön-természettől az a végső mély módja a realitásnak, így az abszolút igazság, a realitás kiterjedése, az igazi természet és az Olyanság.
Anélkül, hogy felosztanák a két igazságot két birodalomra, azt állítják hogy bármi is, ami manifeszt, az relativ igazság, és bármi is, ami üres, az az abszolút igazság.
Azt mondják, hogy a manifeszt és az üres esszenciájukban oszthatatlanok, úgy hogy itt egy esszencia van, de különböző aspektusokkal.
Anélkül, hogy felosztanák a Samsarát és Nirvanát két birodalomra, azt mondják, hogy a manifeszt aspektus a Samsara, és az üres aspektus a Nirvana, és azt állítják, hogy a Samsara és Nirvana elválaszthatatlanságának értelme szintén hasonlóan van.
Megállapíttatott, hogy a romlott ellentmondás a relativ igazság, és a romlatlan ellentmondás az abszolut igazság.
De anélkül, hogy felosztanák őket két ilyen birodalomra  azt mondják, hogy ami manifeszt és (ami) üres, az a két igazság. Azt állitják, hogy egy dialektikus akcióinak az objektuma a Samsara, és a yoga-gyakorló akcióinak az objektuma a Nirvana. De anélkül, hogy felosztanák őket két ilyen birodalomra, azt állítják,  hogy a manifeszt és az üres, így párban (képezik) a Samsara  és Nirvana értelmét.

(A manifesztnek relativ igazságként, és az ürességnek mint abszolut igazságként való fenntartásának extrém  következményei)
Ha minden, ami manifeszt, relatív Samsara, akkor az Abszolut manifesztációja szintén relativ Samsara lenne. Ha minden, ami üres abszolut Nirvana, minden ami üres az ön-természettől abszolút Nirvana lenne.
Ezt állitva a következmény az lenne, hogy minden szenvedés és azok forrása szintén abszolút Nirvána lenne. Akkor ezt állítva, azok mocsoktól mentesek, tiszták (subha), énnel (atman) bírók, nagy áldások (sukha) és állandóak (nitya). Mind az abszolút kvalitások, mint az erők, melyek oly számosak mint a Gangesz homokszemei befejezettek lennének.
Így ezek (a szenvedések és forrásaik) képeznék a végsőt.

Ezek lennének az élőlények végső menedékei.
Ezek lennének a végső mindenttudó gnózis.
Ezek volnának a megsemmisülés-nélküli gyémánt Buddha-test.
Ezek lennének a gyémánt istenségek, mantrák és tantrák.
Ezek lennének az öt változás nélküli üresség, a hat változás nélküli üres csepp, és így tovább, és minden őseredeti fenomén, mint a végső EVAM, a realítás mély  módja.(11)

A végső ÉN (aham) a végső HAMKSA, a gyémánt-lótusz, a gyémánt (kemény) spirituális lény, a gyémánt bhaga, a gyémánt csúcspont, a gyémánt kiterjedés, a tetrahedron csepp és e gyémánt magánhangzók és mássalhangzók.(12)

Teljesen helytelen lenne elvetni ezeket a szenvedéseket és forrásaikat és ellenük ellenszert alkalmazni. Ezek elvetése azt jelentené, hogy az Út Igazsága értelmetlen.
A Buddhaság elérése teljesen lehetetlen lenne.
A Dharma és Sangha szintén lehetetlenné válna.
Ebben (az álláspontban) még végtelen sok más hiba  és tévedés is található.

(A két igazság esszenciális azonosságának fenntartásából, valamint a Samsara és Nirvana esszenciális azonosságának fenntartásából származó extrém következmények)
Ha a két igazság, és a Samsara és Nirvana esszenciálisan azonosak, vizsgáljuk meg, mennyiben kivihető vagy nem (kivihető) a Buddhatermészet és az esetleges beszennyeződések szétválasztása!(13)
Ahogyan kivihető az esetleges beszennyeződések megsemmisítése, ugyanúgy kivihető a Buddha-természet megsemmisítése, vagy mi?
Ahogy az esetleges beszennyeződések összetettek, a Buddha-természet szintén összetett, vagy mi?
Ahogy az esetleges beszennyeződések relativak, a Buddha-természet is relativ, vagy mi ?
Ahogy az esetleges beszennyeződések az elképzelt természet (parikalpita), a Buddha-természet szintén az elképzelt természet, vagy mi ?
Ahogy az esetleges beszennyeződések a belső és külső, a Buddhatermészet szintén belső és külső, vagy mi ?
Ahogy a Buddha-természet abszolút, az esetleges beszennyeződés szintén abszolút, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet állandó, az esetleges beszennyeződések szintén állandóak, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a teljesen megalapozott természet, az esetleges beszennyeződések szintén a teljesen megalapozott természet, vagy mi ?
Ahogy a Buddha-természet a Buddha, az esetleges beszennyeződések szintén a Buddha, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet önmagából keletkező, az esetleges beszennyeződések szintén önmagukból keletkezők, vagy mi ?
Ahogy a Buddha-természet gnózis, az esetleges beszennyeződések szintén gnózis, vagy mi ?
Ahogy a Buddha-természet mindenttudó, az esetleges beszennyeződés szintén mindenttudó, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a realitás kiterjedése, az esetleges beszennyeződések szintén a realitás kiterjedése, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet nagy áldás, az esetleges beszennyeződések szintén nagy áldás, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet  Nirvana, az esetleges beszennyeződések szintén  Nirvana, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a transzcendens bölcsesség töléletessége, az esetleges beszennyeződések szintén a transzcendens bölcsesség tökéletessége, vagy mi ?
Ahogy a Buddha-természet Madhyamaka, az esetleges beszennyeződések szintén Madhyamaka, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet üres a másiktól, az esetleges beszennyeződések  szintén üresek a másiktól, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet az üresség alapja, az esetleges beszennyeződések szintén az üresség alapja, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a magasztos másik, az esetleges beszennyeződések szintén a magasztos másik, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a Megszűnés Igazsága, az esetleges beszennyeződések szintén a Megszűnés Igazsága, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a megszűnés alapja, az esetleges beszennyeződések szintén a megszűnés alapja, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet az elválasztás alapja, az esetleges beszennyeződések szintén az elválasztás alapja, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet az izoláció alapja, az esetleges beszennyeződések szintén az izoláció alapja, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a tisztaság alapja, az esetleges beszennyeződések szintén a tisztaság alapja, vagy mi?
Ahogy a Buddha-természet a távollét alapja, az esetleges beszennyeződések szintén a távollét alapja, vagy mi?
Erre az álláspontra helyezkedve még végtelen a hibák és tévedések száma.

(A mi hibátlan tradiciónk)
A Krtayuga tradiciójában ezek a tévedések és hibák nem léteznek.

(A hibás vélemény)
Az az álláspont, hogy minden tudható bennefoglaltatik az entitás és a nem-entitás kategóriáiban, a Trtayuga és későbbi (kalpák) tradiciója.

(Az  autokommentár használatával megcáfoljuk ezt a véleményt a szent iratokkal és az ésszerűség szerint)
Ámbár az igazi természet Madhyamakája a leg kifinomultabb tudnivaló, azt elfogadni harmadik kategóriaként,  - és sohasem entitásként, vagy nem - entitásként -  a Krtayuga tradiciója. Ezért nincs minden az entitásban és nem-entitásban bennfoglalva, mivel létezik egy harmadik kategória. (14)

÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          

(A bizonyíték hiánya arra nézve, hogy a végső, állandó és stabil Buddhaság és így tovább, jelentésében csak provizionális, és a bizonyiték arra nézve, hogy az ellenkező az igaz.)

Ellenvetés: Ezek az állítások jelentésükben provizórikusok.
Válasz: Semmi bizonyíték nincs arra, hogy jelentésükben provizórikusak. Számtalan szentirat van, ami cáfolja ezt. Ezért jobb lesz abbahagyni ezt a perverz magyarázatot !

÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷   

(Mivel a "Határozott Jelentés" szentiratai azt tanítják, hogy a kilenc és tizenkét változatlan és teljesen megalapozott természet állandóan úgy létezik mint "olyanság" (bhutatathata), nem lehet azt mondani, hogy az abszolútum semmi) (15)
Vegyük figyelembe a Krtayuga Dharma kijelentését: " Akár megjelennek a Tathagaták, akár nem, a kilenc teljesen megalapozott természet állandóan létezik mint a változatlan "Olyanság" maga."

÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷

(Annak az extrém negativ következményei, ha a Buddha-természet jelentésében provizórikus lenne)
Szintén nem tudok engedni azoknak, akik azt tartják, hogy a Buddha-természet provizórikus jelentésében, és kezeimet összetéve fellebezek.
A Buddha-természet az "Olyanság", és az "Olyanság" a Buddha-természet, így ha a Buddha-természet provizórikus lenne, akkor az "Olyanság" szintén  provizórikus lenne.
A realitás abszolút Buddha-teste szintén provizórikus lenne. Az esszenciális Buddha-test szintén provizórikus lenne. A természetes spirituális előrehaladás szintén provizórikus lenne. A mély tökéletesség és a transcendentális tudás szintén provizórikus lenne.
A Nagy Madhyamika szintén provizórikus lenne. A Nagy Nirvana szintén provizórikus lenne.
A Nagy Pecsét (Maha Mudra) szintén provizórikus lenne. A Nagy Sugárzó Fény szintén provizórikus lenne... (......)

(A hiteles bizonyíték hiánya arra nézve, hogy a Buddha-természet provizórikus lenne)
Ha valahol benne van a szentiratokban, hogy a Buddha-természet provizionális, megmutatná ezeket valaki?

÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷          ÷÷÷

(Annak az állításnak a negativ következményei, hogy a Buddhaság elérhető az ön-felismerés által, még ha a két Sambhara nincs is összegyűjtve, mivel akkor minden ön-felismeréssel rendelkező érző lény elérte volna a Buddhaságot) (16)
Nem tudok engedni azoknak,akik azt mondják, hogy mivel a Buddhaság elérhető az ön-felismerés útján, nem szükséges a két Sambhara összegyüjtése és és a két elsötétedés megtisztítása, mert az önfelismerésen keresztül az alap megtisztíttatott elvetés nélkül. Kezeimet összetéve, így fellebezek: Az lehetetlen, hogy egy érző lény eredeti öntudat nélkül legyen, és ha eredeti öntudat van, akkor akkor ön-felismerés is van. Ha nem lenne az én és mások eredeti felismerése, az ellentmondana az eredeti tudatosságnak, (úgy lennének) mint a durva nagy elemek. (mahabhuta). (17)
Ezért mivel minden érző lénynek van elméje, és mivel mindenkinek, akinek van elméje, van eredeti ön-tudata, ezért az ön-felismerés már a születés pillanatától létezik.
Ez a téma ismerős azok előtt, akik járatosak a szent iratokban és a logikában. Elképzelhetetlen, hogy a számos arrogáns bolond, akik bitorlók, tettetők és a Dharma tudálékosai, kis tanultságukkal megértsék, vagy akárcsak halljanak is erről a témáról. Ezért az a perverz nézet, melyben az ön-felismerés kielégítő, nem más, mint Mara titkos szavai.
Vessük el ezt a gonosz nézetet, Mara munkáját, mely azt mondja, hogy a tökéletes út, vagy a rossz út meghatározott lenne a realizáció vagy a realizáció hiánya által, és hogy a megszabadulás az önfelismerés útján történik.

(Az extrém negativ következmények, mint a fény sötétséggé válása, mely bekövetkezik annak a fenntartásából, hogy a Buddhaság eléretett annak a realizálásával, hogy elménk jelenlegi tudatállapota a realitás Buddha-teste)
Ellenvetés:Az ön-felismerés jelentése annak a felismerésnek felel meg, hogy elménk jelenlegi tudata a realitás Buddha-teste.
Felelet: Mivel ez a tudat az összeegyeztethetetlen ellentéte a realitás Buddha-testének, ez sohasem a realitás Buddha-teste.
Ha ez így van, akkor a méreg nektár, vagy a korom-fekete sötétség lenne a fény, vagy mi?
A negativ tényezők szintén pozitiv tényezők, vagy mi?
Mindaz amit el kell vetni, azok sajátmaguk ellenszerei is, vagy mi?
A hóhérok szintén kedves barátok, vagy mi?
A különböző Marák szintén spirituális mesterek, vagy mi?
A bűn szintén erény, vagy mi?
Az alsó birodalmak a fölső birodalmak, vagy mi?
Minden összetett állandó, vagy mi?
Az egész Samsara áldás, vagy mi?
Minden tudat gnózis, vagy mi?
Minden kiáradás nem-kiáradás, vagy mi?
Minden mesterséges természetes, vagy mi?
Minden esetleges őseredeti, vagy mi?
Minden beszennyeződés az esszencia, vagy mi?
Minden relatív az abszolút, vagy mi?
Minden fenomén az igazi természet, vagy mi?
A karmikusan meghatározott formák a ragyogó fény, vagy mi?
A hibák a kvalitások, vagy mi?
A baljóslatú jelek a kedvezők, vagy mi?
Minden helytelen helyes, vagy mi?
Minden alsó felső, vagy mi?
Minden rossz jó, vagy mi?
Minden messze közel, vagy mi?
Minden romlott romlatlan, vagy mi?
Minden akadályozott nemakadályozott, vagy mi?
Minden aminek formája van, formanélküli, vagy mi?
Minden ami tapintható, az nem-tapintható, vagy mi?
A provizórikus jelentés a határozott jelentés, vagy mi?
Minden rémítő hely megnyugtató hely, vagy mi?
Minden fekete fehér, vagy mi?
Minden négyszög köralakú, vagy mi?
Ez ugyanigy vonatkozik más szinekre és formákra.
Ez ugyanúgy vonatkozik minden tudnivalóra.
Miért? Mert ha a tudat volna a realitás Buddha-teste, még ha összeegyeztethetetlen ellentéte is lenne a realitás Buddha-testének, tipusaikban azonosak lennének.
Az értők tudatában vannak ennek a folyamatnak, és ennek a logikának az összetett és nem - összetett fenomének vonatkozásában.
Itt nem nyílik tér bolond mesterkedők számára.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(1) Tibetben csak három zsinatot (sanghiti) tartanak számon. Dolpopa azért adta ezt a címet munkájának, mert benne tanú-bizonyságként felvonultatja a Buddha eredeti, Krtayugához kapcsolódó tanításait.

(2) Az OM a határozott jelentés szerinti Buddha-természet, mely a mantra elején állva a minden érző lényben való jelenlétét jelenti.
A GURU jelentése "nehéz, súlyos", a kedvességtől és az erénytől:
a Buddha-aktivitást jelenti. A BUDDHA a gnózis kvintessenciája, tehát nem üresség. A BODHISATTVA a végső realitásra összpontosító érző lényeket jelenti. BHYO sanskrit pluralis dativus, A NAMO a tisztelet kifejezése, a NAMAH forma pedig a felajánlás.

(3) Utalás több Sutrára, melyekben a Nirvana és a Buddha-természet NITYA (állandóság), SUKHA (áldás, boldogság) ATMAN (én) SUBHA (tisztaság).

(4) A négy yuga két rendje: Az első rend a világ-korszakok szerinti felosztás, a második a Dharma szerinti. A négy yuga (caturyuga, v. dus bzhi) a Krtayuga, Dvaparayuga, Trtayuga jelentése "Első-,Második-, Harmadik-Korszak, mig a Kaliyuga jelentése a Sötétség Korszaka.

(5) Úgy a világ-korszakok mint a Tan korszakainak megnevezése a a Kalachakra Tantra Kalkin Pundarika (Bhagavan Avalokiteshvara) által írt kommentárjából, a Vimalaprabhából származik, mely a Jonangpa szent könyve. A világ-korszakok szerinti yugák mindegyike 1080000 emberi év, minden egyes Dharma szerinti yuga pedig 4500 emberi év.

(6) Dolpopa számításai megegyeznek Bu Ston -nak a Vimalaprabhahoz írott jegyzeteivel. Cyrus Stearns megemlíti, hogy a Dzam-thang-i kiadás "egy-negyedet" (bzi cha) emlit, míg a bhutani kiadás "egy tizedet" (bcu cha), amely nyilvánvalóan másolói tévedés.

(7) A Vimalaprabha c. Kalachakra Tantra kommentár szerint. (vs 23. Lokadhatupatala, Kal.Tan.)

(8) L. a fenti jegyzetet.

(9) Cyrus Stearns szerint Dolpopa ide sorolta a Buddha-természet tíz sutráját, a határozott jelentés tíz sutráját, továbbá Maitreya, Nagarjuna, Vasubandhu, Asanga, Naropa, Saraha munkáit.

(10) Dolpopa itt természetesen nem a Madhyamaka Iskoláról, hanem a buddhizmusról, mint középső útról beszél a Madhyanta - vibhaga szellemében. (Ez van, ez nincs, ez van - Ez a Középső Út).
A Madhyamaka Iskola követői úgy gondolták, hogy az a Középső Út, ha a kijelentés közepét követik, holott az igazi középső út az egész kijelentés követése. A Madhyamaka ezzel a nihilizmusba (uccheddavada) esett, amit a Buddha elvetett. Ezért különbözteti meg Taranatha az Általános Madhyamikát, mely nihilista szektáriánus tanítás a Nagy Madhyamikától, amely a Buddha Dharma.

(11) Az öt változás nélküli üresség ( stong pa chen po 'gyur med lnga) az öt beszennyezettség nélküli skandha.
A hat változás nélküli üres csepp a Három Birodalom (Triloka, v. Khams Gsum) melynek részei a Khama Loka, az érzéki vágyak világa, a Rupa Loka, a formák világa, és az Arupa Loka, vagyis a formanélküli világ, valamint a három idő (dus gsum), múlt, jelen és jövő.
A sans. "Evam" az üresség és a nagy áldás (mahasukha) tökéletes integrációját jelenti.

(12) Tantrikus terminológia a megoszthatatlanságra, a nem-dualitásra és az upaya (methodus) és a prajna (tudás) teljes integrációjára.
Dolpopa a sanskrit "Aham" (Én) szót használja.

(13) Ha a Samsara és Nirvana azonosak lennének, akkor a Buddha-természet és a beszennyeződések szintén azonosak lennének. Így a beszennyeződések eltávolításával a Buddha-természet is el lenne távolítva. (Ki sem térve arra a kérdésre, hogy ebben az esetben ki az eltávolító?)

(14) Ez a harmadik kategória az abszolut realitás.

(15) A kilenc és tizenkét változatlan és teljesen megalapozott természet nevei a transzcendentális tudás 108 neve között van felsorolva a prajnaparamita irodalomban.

(16) A két Sambara a Punya-Sambhara és Jnana-Sambhara. Az első az erények összegyűjtése, ezzel tudjuk a kleshákat eltávolítani.
A Jnana-Sambhara, az avidya, a tudatlanság leküzdése, a transzcendentális tudás megszerzése.

(17) A négy Mahabhuta a négy nagy elem, vagyis föld,víz, tűz és szél (levegő). A Mahaparinirvana Mahayana Sutra szerint egyik sem rendelkezik Buddha-természettel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>